Farlig gass på Heimdal-plattformen

Publisert

Borepersonell fra Archer på oppdrag fra Statoil må bruke fullt verneutstyr på jobb.

For høye utslipp av den kreftfremkallende gassen benzen gjør at oljearbeiderne på Heimdal-plattformen må bruke fullt verneutstyr på jobb.

Av totalt 90 ansatte er det færre enn ti personer som er utsatt for den farlige gassen, skriver Stavanger Aftenblad.

Noen områder er for farlige

Det er borepersonell fra Archer på oppdrag for Statoil som jobber med vedlikeholdsarbeidet som pågår i boremodulen, som er utsatt for benzen. De må derfor bruke fullt verneutstyr på jobb.

– I området ved boremodulen må man jobbe med verneutstyr. Og i noen områder jobber vi ikke i det hele tatt fordi verdiene av benzen er for høye, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Noen medarbeidere er også sendt i land fordi de ikke kan utføre arbeidet sitt før gasslekkasjen er tettet.

Ptil fornøyde med tiltak

Petroleumstilsynet er informert om hendelsen og er fornøyd med tiltakene Statoil har satt i verk for å beskytte besetningen på plattformen.

– Vi jobber med å lede gassen vekk fra plattformen i et rørsystem og bort til fakkelområdet, sier Eek og understreker at arbeidet skal være ferdig i løpet av kort tid.

I en doktorgradsstudie fra 2015 ble det påvist sammenheng mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft.