Medbestemmelse er demokrati

Publisert

Å involvere arbeidstakerne i beslutninger øker produktiviteten og letter omstillingen, men oljebransjen har fortsatt en vei å gå. 

Ideen om å involvere arbeidstakere for å sikre en trygg arbeidsplass er forankret i lovverket og står sterkt i den norske modellen. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet arrangerte tidligere denne måneden en temadag om arbeidstakerinvolvering og petroleumsnæringens utfordringer på dette området.

—Arbeidstakere blir involvert i ulike prosesser både lokalt og på nasjonalt plan, for eksempel på møte i sikkerhetsforum og i trepartsarenaene. Det er viktig å involvere arbeidstakere da det er de som har førstehåndskompetanse om arbeidsplassen, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE Roy Erling Furre til enerWE.

Furre mener det fortsatt er en lang vei til en god inkludering og at en slik omstilling bransjen nå står over vil være svært ressurskrevende og ta midler som primært skulle vært brukt til HMS- arbeid.

Tone Guldbrandsen i Petroleumstilsynet (Ptil) var en av bidragsyterne under temadagen og holdt foredrag om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. En av utfordringene hun fastslo var at involvering i saker som har betydning for HMS ikke alltid skjer tidlig nok til at arbeidstakernes innspill får bli en del av beslutningsgrunnlaget. Et annet punkt hun trakk fram var at arbeidstakere opplever lite gjennomslag for sine innspill.

Årsaker til slike utfordringer kan være de ytre rammebetingelsene som økonomi og kontraktsforhold for entreprenørene og manglende lederkunnskap om krav til medvirkning. En del beslutninger i bransjen fattes i utlandet og på den måten svekker også dette den lokale og nasjonale påvirkningen.

Økt produktivitet

Nina Berg, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret fortalte i sin presentasjon under temadagen hvilken grunnleggende betydning arbeidstakerinvolvering har for bedriften. Medbestemmelse på arbeidsplassen er nødvendig for demokratiet, lurt for bedriften og er de to sporene norsk arbeidsliv er tuftet på.

Berg trekker i sitt foredrag fram et sitat fra den amerikanske statsviteren Robert Alan Dahl; ” Dersom demokrati er riktig for en stat, må det også være riktig for et økonomisk foretak. Og dessuten hvis det ikke kan forsvares innen en bedrift, forstår jeg ikke hvordan det kan forsvares innen en stat.”

Hun understreker at medbestemmelse fra arbeidstakere gir bedriften økt produktivitet og er nødvendig for å få til en effektiv og omstillingsdyktig produksjon og et forutsigbart, pålitelig, innovativt og utviklingsorientert arbeidsliv.

HMS og arbeidstaker hånd i hånd

Arbeidstakers medvirkning er fastsatt i grunnloven §110, avtalefestet i hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven og i forskrift om helse, miljø og sikkerhet.

— Det holder ikke bare å ha lovpålagte tjenester som AMU og liknende, medvirkningen må være reel. Det er helt nødvendig at de som er utsatt for risiko får delta i beslutninger om prosesser som de selv er utsatt for, sier Eileen Brundtland i Ptil.

—Arbeidstaker har ofte konkrete forslag til tiltak. Det er viktig at en arbeidstakerne blir inkludert i tide og har innflytelse i hele prosessen. Innflytelse er viktig, understreker Brundtland overfor enerWE.

Det som er viktig for oss er at arbeidstakere virkelig blir inkludert i forhold som påvirker HMS, avslutter Brundtland.

Furre oppsummerer temadagen med at det hele var en god dag, men at det ble synliggjort flere utfordringer og problemer næringen står overfor.

Se Roy Erling Furre i SAFE snakke om viktigheten av å ikke la kostnadskuttene gå utover HMS under enerWE Communication Conference i mai:

https://vimeo.com/166194831

Powered by Labrador CMS