Ptil ser på gråsoner i lovverket for oljearbeidere

Publisert

Petroleumstilsynet nærmer seg sluttføringen av sin utredning om omfanget av oljearbeidere på flerbruksfartøy.

I utredningen, som skal legges fram innen torsdag 1. september, vil også eventuelle gråsoner i lovverket bli belyst, skriver Stavanger Aftenblad.

Rundt 1.700 norske sjøfolk arbeider på utenlandskregistrerte fartøy med norsk arbeidsgiver, og mange av dem jobber på offshorefartøy.

Fagforbundet Industri Energi har lenge ivret for at oljearbeidere som jobber med oljerelatert arbeid på norsk sokkel, skal inn under arbeidsmiljøloven. Forbundet krever at alle oljearbeidere på norsk sokkel skal ha like rettigheter.

Avisa skriver at en fersk høyesterettsdom kan gjøre dette vanskelig. I dommen konkluderte retten med at en norsk arbeidstaker ikke er omfattet av norsk lov fordi skipet seilte under bekvemmelighetsflagg i Antigua og Barbuda.

Ulogisk at norsk rett ikke gjelder

Advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat mener det er helt ulogisk at norsk lov ikke skal gjelde i dette tilfellet.

– I løpet av et par timer er det gjort å få bekvemmelighetsflagg på en båt. Skal da norske rettigheter, som er opparbeidet gjennom hundre år, forsvinne med et pennestrøk rett ut av vinduet? spør han.

Arbeidstakeren det dreier seg om er norsk, har norsk arbeidsgiver, jobbet på fraktebåt mellom norske havner og betalte norsk skatt.

Powered by Labrador CMS