Høyesterett behandler riggarbeidernes nattillegg

Publisert

Dommen kan få konsekvenser for andre arbeidstakere.

Høyesterett behandler i dag saken om 7.500 riggarbeidere skal få nattillegg medregnet i sitt pensjonsgrunnlag. 

Industri Energi og SAFE anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av 7.500 medlemmer i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund. De tapte saken i Stavanger tingrett, men vant fram etter å ha anket til Gulating lagmannsrett.

Dersom fagforbundene Industri Energi og SAFE vinner i Høyesterett, får riggarbeiderne på bakgrunn av dommen et pensjonsgrunnlag som per år er 50.000 kroner høyere enn i dag, skriver Industrienergi.

– Retten la avgjørende vekt på at den døgnkontinuerlige skiftordningen over tid framstår som svært fast, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

Norsk Rederiforbund anket dommen til Høyesterett, som skal behandle saken tirsdag. Det er satt av tre dager i Høyesterett.

Powered by Labrador CMS