Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker

Published

Åtte saker mot Statoil.

Landets tingretter fikk overlevert 1.193 arbeidsrettssaker i fjor, 18 prosent flere enn i 2013.

Saksbunken med arbeidstvister har økt med 30 prosent siden 2012, skriver Finansavisen.

NHO-advokat og avdelingsdirektør Nina Melsom sier det er saker av typen «oppsigelse grunnet virksomhetens forhold» som gir det store utslaget på statistikken.

En annen forklaring på økningen kan være endringene som kom i permitteringsregelverket i fjor. Det er ting som tyder på at dette nye regelverket bidrar til at bedriftene tyr lettere til oppsigelser, sier Melsom.

Hun legger til at det i perioder med et stramt arbeidsmarked vil være vanskeligere enn ellers å finne løsninger.

En bransje som utmerker seg i statistikken, er den hardt pressede oljebransjen. Dramatisk fall i oljeprisen har ført til at mer enn 10.000 oljejobber har forsvunnet i Norge bare det siste året.

Ifølge Stavanger Aftenblad kommer det åtte saker mot Statoil på løpende bånd utover våren. I Stavanger tingrett har for øvrig antallet arbeidsrettssaker økt fra 50 i 2013 til 102 i fjor.