Solberg lanserer strategi for havnæringer

Publisert

Regjeringen vil neste vår presentere strategien for hvordan nye arbeidsplasser skal skapes i havbaserte næringer.

– Målet er å være i førersetet i den globale utviklingen. Norge har en sterk posisjon i alle de store havnæringene, enten vi snakker om olje og gass, sjøfart eller fiskeri, sier statsminister Erna Solberg (H).

Fra før av har regjeringen utarbeidet en maritim strategi og en masterplan for marin forskning. Solberg peker på at marin- og maritim næring sammen med olje- og gass har vært de økonomiske tyngdepunktene for Norge. Felles for dem alle er at de er havbaserte.

Handlingsprogram

– Vi skal derfor lage en felles havstrategi som skal binde sammen alle disse områdene framover. Strategiene skal legges fram neste vår og være et handlingsprogram for oss i årene framover, sa statsministeren da hun sammen med næringsminister Monica Mæland (H) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lanserte strategien, rett før åpningen av regjeringens havkonferanse i Bergen mandag

Strategien skal ifølge Solberg meisle ut hvor nysatsinger skal komme og hvilke flaskehalser som må overvinnes for å kunne utnytte ressursene fra havet.

Petroleumsvirksomheten er klart størst i dag i det regjeringen nå definerer som de norske havnæringene. De sysselsetter i dag mer enn 250.000 personer og skaper årlige verdier for 850 milliarder kroner. OECD anslår at havøkonomiene kan doble seg innen 2030.

Betaler skatt

Statsministeren ville ikke gi konkrete tall på hvor mange nye arbeidsplasser regjeringen setter seg som mål i den samlede havstrategien.

– Vi trenger ganske mange titusen arbeidsplasser i årene som kommer innen næringer som kan betale skatt og finansiere velferdssystemet. Dette er områder hvor vi har unik kunnskap i Norge, og ett av områdene hvor vi kan få størst synergieffekter, og hvor vi raskest kan få nye arbeidsplasser, sier Solberg.

Fiskeriminister Per Sandberg understreker at fisk og sjømat blir en viktig del av løsningen. Fiskerinæringen ser til oljesektoren for å lære hvordan den kan bruke offshoreteknologi.

– Potensialet som ligger i havet vårt er helt enormt. For hver tiende arbeidsplass du etablerer innenfor fiskeri og havbruk, etablerer du sju andre utenfor. Bare det teknologiløftet og de ambisjonene vi har, fører til at leverandørindustrien får nye spennende oppdrag, så det blir sysselsetting av dette, sier Sandberg.