Illustrasjonsfoto/
Illustrasjonsfoto/

Kraftig vekst i arbeidsrettssaker i Rogaland

Publisert

I kjølvannet av oljenedturen har antallet arbeidsrettssaker som har kommet opp for domstolene, økt til et rekordnivå.

– Den voldsomme økningen i stillingsvernsaker, det er det som kalles arbeidsrettssaker, kommer på toppen av en generell økning. Det sier seg selv at arbeidsbyrden har økt kraftig på grunn av dette, sier sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett til Stavanger Aftenblad.

Ifølge DNB Markets er over 36.000 oljejobber kuttet siden oljeprisen begynte å synke. Fra 2014 til 2015 ble antall arbeidsrettssaker i Stavanger nesten tredoblet, fra 50 avgjorte saker 2014 til 141 i fjor, ifølge tall avisen har fått fra Domstolsadministrasjonen.

I Jæren tingrett var det en økning fra 26 til 43 i samme tidsrom. Det var i alt en økning fra 1.051 til 1.345 i alle tingrettene i Norge. I landets lagmannsretter er utviklingen den samme. I 2014 var det 67 slike saker som ble behandlet i lagmannsrettene. Året etter var det 83. Nesten hele veksten har kommet i Gulating lagmannsrett, som er ankeinstans for blant annet Stavanger og Jæren tingrett, 13 i 2014 til 27 i 2015.

Per 23. mai var det avgjort 61 slike saker i Stavanger tingrett, noe som er mer enn det normalt blir gjort på et helt år. I Jæren tingrett var det avgjort 23 slike saker, omtrent like mange som det normalt er gjennom et helt år.

Powered by Labrador CMS