LO-leder, Gerd Kristiansen
LO-leder, Gerd Kristiansen

Kan sparke ansatte med loven i hånd

Publisert

LO frykter svekket stillingsvern.

LO ser seg nødt til å ruste opp sin juridiske stab etter markant økning i tvistesaker som omhandler ansennitetsbrudd. Økningen skyldes nedbemanning i norsk næringsliv den siste tiden.

Atle Sønsteli Johansen, leder i LOs juridiske avdeling, uttaler til Klassekampen at LO har opplevd en økning i saksmengde på 30–40 prosent i 2015.

Størstedelen av økningen dreier seg om nedbemanning, og LOs juridiske avdeling ser seg nå nødt til å forsterke staben med to nye advokater. De nyansatte skal først og fremst håndtere økningen i antallet nedbemanningstvister.

Ansennitetsprinsippet ignoreres

Johansen bekrefter at brudd på ansiennitet er et hovedspørsmål i nedbemanningssaker, og sier til enerWE at en stilling allerede er besatt.

Vi har allerede ansatt en advokat i fast stilling. Vedkommende har lang arbeidsrettslig kompetanse fra privat advokatfirma og har erfaring som vikar i LOs juridiske avdeling. Den andre stillingen er nylig utlyst og ansettelse vil skje i august/september.

Ansiennitetsprinsippet blir ofte satt til side når arbeidsmarkedet strammes til og arbeidsledigheten øker, det melder LO-leder Gerd Kristiansen til Klassekampen i dag.

Advokat i LO, Kathrine Rygh Monsen, støtter synspunktet og uttaler at de med lengst fartstid i jobben risikerer å bli oppsagt av arbeidsgivere som omgår ansiennitetsprinsippet.

Atle Sønsteli Johansen meddeler enerWE at LO vil gjøre det vanskeligere for bedriftene å komme seg unna med regelbrudd av denne typen.

Det er ikke lett for bedriftene å komme seg unna reglene. I saker hvor det er snakk om LO-organiserte arbeidstakere, vil forbundene og advokatene i LOs juridiske avdeling forfølge alle saker hvor det er brudd på reglene.

Fritt spillerom for usaklige oppsigelser

I april godkjente Stortinget endringer i Arbeidsmiljøloven. Johansen sier til enerWE at regjeringens nye fristilte Arbeidsmiljølov kan gi bedriftene rom til å gjennomføre urettferdige nedbemanningsprosesser.

Ja, med regjeringens frislipp av midlertidig ansettelse vil bedriftene få større spillerom til å kvitte seg med ansatte uten saklig grunn.

Frykter svekket stillingsvern

LO mener endringene i Arbeidsmiljøloven kan gi langvarige konsekvenser for norsk arbeidsliv, og har tidligere advart sterkt mot det de kaller regjeringens frislipp av midlertidige ansettelser.

I en epost til enerWE melder organisasjonen at de frykter at mange, spesielt unge og kvinner, vil havne i en runddans mellom midlertidige stillinger og arbeidsledighet:

LO frykter spesielt at stillingsvernet vil svekkes. Dette vil gjøre det vanskeligere å varsle om regelbrudd, ettersom flere vil få en løsere tilknytning til arbeidslivet.

Organiser deg

LO-leder Gerd Kristiansen sier i dag at det fremover vil bli viktig å være en del av et større felleskap i kampen mot regelbrudd.

Arbeidsgivere som bryter ansiennitetsreglene, skal ikke kunne ture fram som de vil. Det er viktig at de som opplever dette, bruker de tillitsvalgte. Det er i slike tilfeller, når det virkelig gjelder, at du ser verdien i å være organisert og tilhøre en del av et stort fellesskap.

LO vil foreløpig ikke gi ytterligere detaljer om hvorvidt visse arbeidsgivere utpeker seg som verstinger innen ansennitetsbrudd, men sier til enerWE at de ikke forventer mindre trykk fremover.

Her i LOs juridiske avdeling har vi ikke forventninger om reduksjon i saksmengden foreløpig.

Fagforbundene NITO og Tekna melder at de også har fått langt flere nedbemanningssaker på bordet i år, det skriver NTB.

Powered by Labrador CMS