— Nedbemanning fører til et dårligere arbeidsmiljø

Publisert

Resultatene overrasker ikke de nybakte masterne. 

Masterstudentene i økonomi - og adminstrasjon ved Universitetet i Stavangerm Sygni Hansen Losnegård og Heidi Kathrine Undseth skrev masteroppgave om nedbemanningens påvirkning på arbeidsmiljøet i oljebransjen. Funnene var som ventet.

—I korte trekk er det vi har kommet frem til at de ansatte i oljebransjen klart opplever at nedbemanninger fører til et dårligere arbeidsmiljø, forteller Losnegård.

Tidligere i år gikk jentene ut i enerWE på jakt etter respondenter til undersøkelsen funnene er basert på, totalt 340 ansatte i 35 ulike bedrifter deltok. Blant annet Shell, Aker Solutions, Sodexo og Statoil var representert.

Redusert trivsel

I oppgaven undersøkte Losnegård og Undseth de fire faktorene jobbutvidelse, trivsel, stress og kommunikasjon, henholdsvis vertikal og horisontal kommunikasjon. Resultatene var veldig klare.

— Når det gjelder jobbutvidelse viste resultatene at de ansatte opplevde at de fikk flere arbeidsoppgaver etter nedbemanningene. Samtidig viser også resultatene at de ansatte trenger mer tid på å komme igjennom arbeidsmengden, sier Losnegård og fortsetter:

— Trivselen ser også ut til å ha blitt redusert som følge av nedbemanningene. Dette gjelder spesielt trivsel i forhold til jobbinnhold, lønn, fofremmelsesmuligheter og ledelse, sier masterstudenten.

—Når det gjelder forholdet til andre kolleger er resultatene litt svakere, kanskje grunnet at kollegene holder sammen fordi man trenger støtte fra de nærmeste i dårlige tider, forklarer hun.

De oppdaget også at stressnivået har økt, og ser i funnene at nedbemanningene helt klart gjør de ansatte mer stresset.

—Jobb-usikkerhet er en av grunnene til dette da de ansatte er redde for å miste jobben, sier Losnegård.

Hun forteller at kommunikasjon hadde de sterkeste resultatene i undersøkelsen.

Kommunikasjonen kraftig svekket

— Vi ser at kommunikasjonen mellom de ansatte og ledelsen ble svekket av nedbemanningene og at de ansatte ikke føler de får nok informasjon. I tillegg har også rykter og sladder økt på arbeidsplassen, forklarer Losnegård.

Hun er ikke overrasket over resultatene.

—De ansatte i bedrifter i oljebransjen har et voldsomt press på seg i en slik situasjon og dette kan føre til endringer i arbeidsmiljøet. Vi hadde forventet at resultatet skulle gå i denne retningen, men var kanskje litt overrasket over at resultatene ble så sterke, sier masterstudenten.

Hun legger vekt på at mange av respondentene har vært midt i en av mange nedbemanningsprosesser når de har svart på spørreundersøkelsen.

— Det hadde vært interessant å gjennomføre den samme undersøkelsen når denne situasjonen eventuelt har roet seg for å se hvilke resultater man får da.