Over 100 bekymrings-meldinger

Publisert

Arbeidstilsynet bekrefter bekymringene om Statoil.

Arbeidstilsynet valgte å avlegge Statoil en visitt etter stort antall bekymringsmeldinger om stressyke personer og dårlig arbeidsmiljø.

Ekstremt antall bekymringsmeldinger om Statoil

Borghild Lekve har stilling som regiondirektør i Arbeidstilsynet på Vestlandet. Hun sier til Stavanger Aftenblad at antallet bekymringsmeldinger de siste fire årene i seg selv er et solid varselstegn.

Vi har fått et stort, ja, et uvanlig stort, antall RAS-meldinger om arbeidsmiljøet hos Statoil fra 2011 til 2015. Vi vil ikke gi ut et eksakt tall.

RAS står for Register for Arbeidsrelaterte Sykdommer (RAS), og er meldinger fra leger om pasienter som har rapportert om arbeidsrelaterte sykdommer. Etter det avisen erfarer skal det være snakk om et tresifret antall, altså over hundre meldinger. Blant annet skyldtes meldingene stress, uro og andre psykososiale forhold på arbeidsplassen.

Meldinger om uholdbart arbeidsmiljø

Stavanger Aftenblad skriver at Arbeidstilsynet har snakket med personer som fortalte om lite tilgang til informasjon, hemmelighold og rykter. Avisen melder videre at personer i HR-funksjoner fikk få dager på å bestemme seg om de ville bli med på virksomhetsoverdragelse, med oppsigelse som alternativ.

Tillitsvalgte medler at Statoil ikke fulgte opp pålegg

Statoil fikk også pålegg om å involvere verneombud mer i prosessene. Verneombud og tillitsvalgte opplevde at de fikk være med på møter der de reelt sett ikke fikk komme med tilbakemeldinger.

Statoils pressekontakt, Morten Eek sier til Stavanger Aftenblad at de håper et nytt internt organ skal løse problemet.

Etter møter med Arbeidstilsynet ble vi enige, sammen med våre ansatte og vernetjenesten, om å behandle alle omstillingssaker i et felles organ. Dette ble etablert i januar. Hensikten er at det skal være en samhandlingsarena som skal sikre effektiv og reell arbeidstakermedvirkning i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Her er både fagforeningene og vernetjenesten representert sammen med ledelsen.

Les hele saken på Stavanger Aftenblad her.