800 dør, og det er enda større mørketall

Publisert

Arbeidstilsynet har nylig utarbeidet ny strategi innen forebygging og mot arbeidslivskriminalitet.

Borghild Lekve er regionsdirektør i Arbeidstilsynet Vestlandet. Hun forteller til VEKST.media at satsningen mot arbeidslivskriminalitet kommer tydeligere frem i den nye strategien.

 • Klikk her for å høre intervjuet som podcast.
 • Seriøs og useriøs

  - Vi har en todelt innsats der vi både jobber mot den seriøse og den useriøse delen av arbeidslivet.

  Hun forteller at arbeidsgivere i den useriøse delen av arbeidslivet bevisst unngår og omgår reglene i arbeidslivet.

  - Det kan være til dels alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men også på annen lovgivning knyttet til skatt, svart arbeid og trygdemisbruk.

  De seriøse taper fordi useriøse kan underprise oppdrag

  Den største utfordringen med arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen er at det gjør det vanskeligere for seriøse aktører å overleve.

  - Aktører som ikke følger lover og regler kan prise seg lavere, forteller hun.

  800 dør, og det er enda større mørketall

  Arbeidstilsynet har tidligere gitt ut en rapport som forteller at mer enn 800 mennesker hvert år dør som følge av arbeid med kjemikalier på arbeidsplassen.

  - Det er gjerne senskader så det er vanskelig å si helt eksakt om de har jobbet i seriøse eller useriøse bedrifter, men de som bevisst ikke forholder seg til regelverket og sikkerhetskravene på norske arbeidsplasser er useriøse.

  Det er også mørketall i statistikken. Mange som jobber med kjemikalier på norske arbeidsplasser er utenlandske arbeidstakere.

  - Jeg vil anta at det er en del mørketall, for vi blir ikke orientert om alle dødsfall som skyldes senskader når det gjelder personell som reiser tilbake til sitt hjemland. Da vet vi ikke hva som skjer med de videre.

  https://soundcloud.com/enerwe/arbeidslivskriminialitet-i-bygg-og-anleggsbransjen

  De kriminelle aktørene omgår reglene kynisk

  - De kriminelle er mer opptatt av profitt enn å sikre sikkerhet for sine arbeidstakere, og at de får de lønns- og arbeidsvilkår de har rett på.

  Hun forteller at Arbeidstilsynet jobber tett sammen med Politi, Skatteetaten og NAV Kontroll for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

  - De som begår brudd på arbeidsmiljøloven begår ofte brudd på andre regler også.

  Finnes det gråsoner?

  Lekve bekrefter at det finnes gråsoner.

  - Det finnes et felt midt i mellom de seriøse og useriøse. Det er kanskje de som vil følge regelverket, men som ikke kan regelverket. Her er det viktig at vi bidrar med veiledning.

  Hun forteller at grunnen til at det er svart arbeid i Norge er fordi det er et marked for det.

  - Her er det viktig å huske at det også er ulovlig å kjøpe svart arbeid.

  Hvor mange liv kan reddes?

  Lekve håper at ingen skal dø på norske arbeidsplasser.

  - Det er mange ting som skal til for å sørge for god sikkerhet, og vi skal sørge for å følge opp med tilsyn.

  Samtidig understreker hun at det er arbeidsgiveren som er den aktøren som må følge opp at norske regler blir fulgt.

  - Og så er det viktig at arbeidstakeren er bevisst på sine rettigheter og melder i fra dersom det er forhold som ikke er i tråd med regelverket.

  • Klikk her for å høre intervjuet som podcast.