Arbeidsledigheten på stedet hvil

Publisert

4,1 prosent av arbeidsstyrken her i landet var uten arbeid i november, ifølge SSB. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Det er imidlertid samme ledighetsandel som i august, og også uendret fra AKU-ledigheten som ble presentert i januar.

Ifølge sesongjusterte tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) var det 113.000 arbeidsledige i desember (snitt november-januar). Fra september (snitt august – oktober) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten opp med 2.000 personer, men dette er klart innenfor feilmarginen i AKU.

I samme periode steg sysselsettingen med 3.000 personer. Det siste året har tallet på sysselsatte gått opp med 23.000 personer, og nesten hele økningen er blant de over 24 år.

Som ventet

–Ledigheten var som ventet uendret i desember. AKU-tallene svinger en del fra måned til måned, men er på en nedadgående trend. Sysselsettingen ser ut til å være forsiktig stigende, men AKU gir inntrykk av et betydelig svakere sysselsettingsbilde enn nasjonalregnskapet, som trolig er en mer presis kilde, skriver DNB Markets' makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar til tallene.

De ga marginalt utslag i valuta- og rentemarkedet, og DNB tror de i liten grad vil påvirke Norges Banks rentebeslutning.

– Sentralbanken signaliserte i desember i fjor en renteoppgang i desember i år. Vi venter en heving i mars 2019, skriver Fjære.

Lavest

Arbeidsledigheten har falt fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016 til det laveste nivået siden januar 2015.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre, og den viste en nedgang på 4.000 personer fra september til desember.