Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember

Publisert

I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken, ett fall på 0,4 prosentpoeng.

De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsstyrken, det vil si summen av sysselsatte og arbeidsløse, gikk ned med 34.000 fra september til desember 2016.

Det sesongjusterte tallet på sysselsatte gikk ned med 22.000, og arbeidsledigheten ned med 12.000.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte befolkningen i alderen 15–74 år i denne perioden, dermed falt sysselsettingsprosenten med 0,7 prosentpoeng, til 66,8 prosent i desember.

SSBs ledighetstall er basert på AKU og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Tallene fra Arbeids- og velferdsetaten er antall registrerte arbeidsledige hos dem.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav. Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd.