Stord  20180308.Gassfeltet Aasta Hansteen planlegges utbygd med en SPAR-plattform, som den første på norsk sokkel. SPAR er en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Spar-plattformen blir i disse dager ferdigstilt i Digernessundet ved Stord, og ble døpt Aasta Hansteen-plattformen i dag på kvinnedagen.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Stord 20180308.Gassfeltet Aasta Hansteen planlegges utbygd med en SPAR-plattform, som den første på norsk sokkel. SPAR er en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. Spar-plattformen blir i disse dager ferdigstilt i Digernessundet ved Stord, og ble døpt Aasta Hansteen-plattformen i dag på kvinnedagen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nav: Norsk arbeidsledighet faller videre

Publisert

Ved utgangen av mai var 78.200 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.

Det er 14.900 færre enn for ett år siden og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,3 prosent i fjor.

Antallet registrerte helt arbeidsledige i Norge falt med 1.700 personer fra april til mai. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Det er nesten ti år siden sist det var like lavt nivå på ledigheten i Norge.

– Etter at ledigheten har holdt seg relativt stabil de siste tre månedene, ser vi nå en markant nedgang. Vi ser tydelig at trenden med fallende ledighet fortsetter i fylkene og yrkesgruppene som var rammet av nedgangstidene i oljeindustrien, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 2.500 personer den siste måneden.

Ved utgangen av mai var det registrert 60.000 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 10.900 sammenlignet med mai i fjor. Vel halvparten, 55 prosent av de helt ledige, mottok dagpenger i mai.

Arbeidsledigheten i mai var lavere i alle fylker sammenlignet med året før. Nedgangen var størst i Rogaland med 33 prosent, fulgt av Vest-Agder med 21 prosent.

Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i mai med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Powered by Labrador CMS