Arbeidsledigheten stabilt på 3,8 prosent

Publisert

Justert for sesongvariasjoner var det 106.000 arbeidsledige i Norge i mai. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, et fall på 0,1 prosentpoeng fra februar.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten gikk ned 1.000 personer fra februar til mai. Endringen er imidlertid klart innenfor feilmarginen i Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Fra mai 2017 til mai 2018 har arbeidsledigheten gått ned fra 4,4 til 3,8 prosent.

Talet på registrerte arbeidsledige og folk på NAV-tiltak falt med 3.000 personer fra februar til mai.

I løpet av det siste året har det vært en økning i tallet på sysselsatte på 44.000 personer. Dette tilsvarer en økning fra 66,7 til 67,4 i sysselsettingsprosenten.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 73,3 prosent for menn i andre kvartal 2018, viser AKU-tallene. Dette er en oppgang på 0,7 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor

Yrkesdeltakelsen for kvinner gikk imidlertid ned fra 67,7 til 67,3 prosent. I aldersgruppen 35–44 år var det imidlertid en nedgang på over 3 prosentpoeng.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS