Illustrasjonsfoto, Oseberg.
Illustrasjonsfoto, Oseberg.

Færre jobber å finne

Publisert

Antall ledige stillinger i arbeidslivet gikk ned med 10 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i 2015. Nedgangen er størst i olje- og gass-sektoren.

I andre kvartal 2016 var det totalt 56.700 ledige stillinger her i landet. Det er 6.500 færre enn i samme kvartal i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Under posten bergverksdrift og utvinning – som inkluderer stillinger i olje- og gassindustrien – var det bare 200 ledige stillinger i andre kvartal i år, mot 600 i samme kvartal i fjor. I 2012 var tallet til sammenligning hele 2.500.

I bygge- og anleggsvirksomheten gikk antall ledige stillinger kraftig ned med 2.900 fra andrekvartal i 2015 til samme periode i år. Det tilsvarer en nedgang på 45 prosent. SSB gjør oppmerksom på at det i den samme perioden i 2015 var et uvanlig høyt antall med ledige stillinger. Likevel er dette det laveste antall ledige stillinger på seks år, i alt 3.500.

I noen næringer er det fortsatt relativt lett å få seg jobb. Både innen varehandel, motorvognsreparasjoner, informasjon og kommunikasjon var det flere ledige stillinger i andre kvartal i år enn i fjor på samme tidspunkt.

Powered by Labrador CMS