Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk har økt med 58 prosent på ett år

Publisert

Rogaland topper listen, mens Troms kommer godt ut med 2,3 prosent ledighet.

Arbeidsledigheten har på ett år økt med 58 prosent innen ingeniør- og IKT-fag, ifølge nye tall fra Nav. Den totale arbeidsledigheten ligger på 3,3 prosent.

Over 9000 flere arbeidsledige enn på samme tid i fjor

Ved utgangen av februar var 90.900 registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 9400 personer sammenlignet med februar i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Fylkesvis har Rogaland høyest andel arbeidsledige, med totalt 4,9 prosent. Aust-Agder følger etter med sine 4,5 prosent. Den laveste ledigheten har Oppland, Sogn- og Fjordane og Troms, alle med 2,3 prosent.

  • 5000 stillinger kuttes i Halliburton
  • IKT- og ingeniørfag

    Den største økningen i arbeidsløsheten fordelt på yrke er registrert innen ingeniør- og IKT-fag, der 2893 flere er arbeidsledige sammenlignet med februar 2015. Det tilsvarer 58 prosent. Også industrisektoren opplever en markant endring i andelen arbeidsløse, med 28 prosent økning i samme periode.

    Endringen fylkesvis viser at den totale arbeidsledigheten har økt med 67 prosent i Rogaland og 35 prosent i Hordaland siden februar 2015. Begge fylkene har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet.

    Redusert arbeidsledighet i Hedmark og Nordland

    Nedgangen er størst i Hedmark og Nordland, der andelen arbeidsløse ble redusert med henholdsvis 12 og 5 prosent i samme periode.

Powered by Labrador CMS