Mer fordelaktig å investere i olja

Publisert

Hemmer petroleumsskatteordningen det grønne skiftet?

Det snakkes mye om "det grønne skiftet"’ om dagen, og under Klimafestivalen 112 samlet politikerne seg for å debattere oljeskatten i energiomstillingens tid over kaffe og brødskiver med gulost.

Temperaturen var høy fra start da spørsmålet om hvorvidt oljeindustrien —med skatteordninger som leterefusjonsordningen — er subsidiert eller ikke ble bragt på bane.

Tungt subsidiert

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne påpekte at partiet i desember la frem et forslag om å fase ut subsidiene til oljenæringen.

- Norsk oljenæring er subsidiert med 20,1 milliarder kroner i år, subsidier landbasert industri ikke får. Hva fører så det til? Det å investere i ny oljevirksomhet er mer økonomisk fordelaktig enn å investere i annen virksomhet, sa Hansson.

Bransjeforskjeller

Per Rune Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet på sin side mente at det finnes ulikheter mellom mange bransjer, og at å kalle dagens skattesystem for subsidier er ”helt absurd”. Han understreket at med det høye skattenivået ville selskapene ha vegret seg for å investere om det ikke også fantes noen gevinster som kunne dempe skattevirkningene.

- Helt siden vi begynte på 1970-tallet har det vært en målsetting for det norske forvaltningsregimet at mest mulig av verdiene skal komme det norske samfunnet til gode , både gjennom inntekter til staten, altså skatt, og i form av investeringer og sysselsetting i Norge. Vi har gjort de investeringene som er nødvendige for å få ut de ressursene som det er et marked for og som kan gi positiv inntekt og arbeidsplasser i Norge så lenge det er et marked.

Astmatikerne betaler

Ungdomspolitiker Tord Hustveit fra Unge Venstre hadde en helt annen tilnærming til spørsmålet om norsk oljenæring er subsidiert eller ikke:

- All bruk av fossil energi er subsidiert, av den enkle grunn at folk ikke betaler den reelle kostanden av å bruke det. Hadde jeg kjørt bil hit i dag så hadde eksosen jeg slipper ut hatt en kostnad, hvem betaler den kostnaden? Det er ikke meg, men kanskje alle astmatikerne i byen eller folk i Bangladesh som får livsgrunnlaget ødelagt av stigende havnivåer.

Hustveit påpekte også at det for fremtiden ikke var så viktig å bestemme om oljeindustrien i dag er subsidiert eller ikke, men heller fokusere på å finne ut hva som ville fungere i fremtiden.

Ingen blåkopi for fremtiden

- Hvilke fordeler kan vi gi til fornybarindustrien, som oljeindustrien har i dag?, spurte Hustveit, og foreslo en etterligning av leterefusjonsordningen.

- Det er vanskelig å finne den fornybaridéen som er gullegget, eller skaper energi til en billig penge, men hvis noen gjør det, så er gevinsten veldig stor, sa Hustveit.

Også Hansson var opptatt av at petroleumsskatteordningen ikke kan blåkopieres, men at man må se på hvordan tankegangen som hjalp oljenæringen å vokse frem kan overføres til fornybarnæringen.

-Hvilke tidlige ordninger kan vi sette inn for å få løftet frem den industrien som vi alle er enige om at vi trenger, men som vi ikke får når vi gir 20 milliarder mer i fordel til oljeindustrien, spurte Hansson.

-Norske oljesubsidier bidrar til å hemme og forsinke det grønne skiftet i Norge og i verden, fastslo han.

Powered by Labrador CMS