NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon

Publisert

Som en følge av at det i januar 2016 ble gjort endringer i kap. 17 Arbeid i høyden i Forskrift om utførelse av arbeid, ble det også publisert en ny veiledning. Veiledningen er utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og i denne er nå NS 9600 Arbeid i tau blitt nevnt som minimumsnorm.

Det vil si at dersom man jobber med tilkomstteknikk oppfyller man krav gitt i forskrift dersom man følger NS 9600. Man har også anledning til å la være å følge denne standarden, men da må man sikre at man jobber minst like sikkert eller sikrere.

NS 9600 er en sertifiseringsstandard, og dermed kan man dokumentere at man følger denne dersom man er sertifisert. Er man ikke sertifisert, har man bevisbyrden i forhold til å forsikre kunder/myndigheter at nivået av sikkerhet er ivaretatt.

Det er svært positivt at NS 9600 Arbeid i tau nå er ansett som en norm for sikker tilkomstteknikk. Standarden er for tiden inne i en revisjonsfase. Revisjon er noe som vurderes jevnlig for å tilpasse seg omverden. Revisjonsgruppen jobber aktivt med å tilpasse revidert utgave av standarden til endringene som er gjort i forskriften. Dette for å sikre at standarden skal utfylle funksjonskravene gitt i disse forskriftene. At NS 9600 er referert til gir også både kunder og leverandører mulighet til å forholde seg til en felles norm som er akseptert av det offisielle Norge. Dette gjelder både for landjord og sokkel.

Veiledning til forskrift om utførelse av arbeid kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS