Saudiarabisk oljekjempe går på børs

Senket verdsettelsen til 1,5 ganger verdien på det norske oljefondet.

Saudi-Arabias oljegigant Aramco tilbyr 1,5 prosent av aksjene sine i det som kan være en av de største børsnoteringene noensinne.

Saudi-Arabias oljegigant Aramco tilbyr 1,5 prosent av aksjene sine i det som kan være en av de største børsnoteringene noensinne.

Opptil 0,5 prosent av det statseide selskapets aksjer skal selges til individuelle investorer, mens 1 prosent av aksjene tilbys institusjonelle investorer.

Selskapet har satt i gang en stor PR-kampanje, med plakater og reklame på kjøpesentre og minibanker landet over. Lokale investorer ser ut til å være en klar målgruppe, og saudiarabiske myndigheter har lempet på lånereglene slik at det er enklere for den jevne saudiaraber å kjøpe en eierandel i oljekjempen.

Enkelte nasjonalister i landet har omtalt investering som en patriotisk plikt, mens religiøse ledere har uttalt at aksjekjøp i selskapet er forenlig med islam.

Rundt 3 milliarder av de totalt 200 milliarder aksjene i oljeselskapet skal selges.

Senket prisen

Aramco priset søndag aksjene i et intervall mellom 30 og 32 saudiarabiske rijaler, tilsvarende rundt 72 og 77 norske kroner. Dermed kan børsnoteringen bringe inn opptil 231 milliarder kroner etter dagens kurs.

Selskapet regnes som verdens mest innbringende, med overskudd på over 1.000 milliarder kroner i fjor.

Prisen innebærer at selskapet verdsettes til rundt 15.400 milliarder kroner. Det er noe lavere enn det kronprins Mohammed bin Salman, landets reelle hersker, hadde satt som mål.

Bin Salman hadde ønsket en prising på nærmere 18.000 milliarder kroner, men det ble møtt med utbredt skepsis hos investorer. Analytikere sier at prisen som nå flagges er et kompromiss.

Langsiktig endring

Målet med børsnoteringen er hente inn penger Saudi-Arabia trenger for å endre landets økonomi og forberede seg på en framtid etter oljen. Pengene skal gå til et fond for offentlige investeringer.

På sikt er målet å endre Saudi-Arabia fra å være en oljestat til å bli et land der teknologibedrifter er den økonomiske bærebjelken.

Aramco er tradisjonelt kjent for å holde kortene tett til brystet og gi lite innsyn i sin virksomhet. I forbindelse med børsnoteringer har imidlertid selskapet måtte lette på sløret. I sitt prospekt listes det opp faktorer som investorer må ta med i beregningen.

Urolig region

Saudi-Arabia utfordres i regionen av et ambisiøst Iran, og står også i spissen for en militær koalisjon som er bundet opp i en katastrofal krig i Jemen. Aramco bemerker at politisk og sosial uro i regionen kan påvirke selskapets virksomhet.

I september ble to av selskapets anlegg rammet av angrep som halverte produksjonen og skapte store ringvirkninger i det internasjonale oljemarkedet.

I prospektet heter det også at den saudiarabiske regjeringen bestemmer hvor mye olje som kan produseres – en mekanisme analytikere mener kan skape konflikter mellom selskapets og myndighetenes interesser.

(©NTB)