Apply Sørco dømt i tingretten

Publisert

Må betale 33 millioner.

Offshore vannrenseanlegg ble over 100 millioner kroner dyrere enn avtalt og endte med søksmål. Nå kan Statoil bli sittende med regningen.

100 millioner dyrere enn avtalt

Apply Sørco landet kontrakt for leveranse av et mindre prosessanlegg som lager kraft til Troll C plattformen eid av Statoil. Leveransen inkluderte et vannrenseanlegg som Apply Sørco hyret underleverandøren Halvorsen Offshore for å fremstille. Anlegget skulle rense saltvann for bruk i gassturbiner, og vannrenseanlegget var en sentral del av Applys leveranse til Statoil.

Halvorsen Offshore skulle motta 82 millioner kroner for renseanlegget, men fakturaen de oversendte Apply Sørco var pålydende 187 millioner kroner. Budsjettdoblingen skyldes endringer i bestillingen underveis, og årsaken var i følge Halvorsen Offshore at Statoil flere ganger ikke klarte å bestemme seg for hvilke løsninger som skulle velges.

Statoil endret bestilling

Bestillingsendringene fra Statoil skal ha vært

Aftenbladet melder at endringene i bestillingen omfattet:

 • Anlegget skulle bygges i tre moduler istedenfor fem containere. Modulene skulle nå også være selvbærende slik at de kunne heises om bord uten annen stålstruktur.
 • Det skulle installeres luftstyrte dører i modulene.
 • Materialkvaliteten ble kraftig oppgradert.
 • Det skulle installeres varme og ventilasjon på to av modulene.
 • Halvorsen Offshore fikk medhold

  Frem til fakturalevering hadde Apply Sørco betalt 119 millioner kroner. Selskapet ble i juni 2014 stevnet for manglende betaling, og Halvorsen Offshore fremmet krav om 39 millioner fra Apply Sørco. Saken endte i Stavanger tingrett. Statoils skiftende bestilling veide tungt i dommen som lød; “Apply Sørco skal viderefakturere Halvorsen Offshore sitt krav til Statoil, uten påslag”.

  I avtalen mellom partene skulle Apply Sørco faktureres hver gang Halvorsen Offshore gjorde arbeid utover det avtalte, noe som medførte rundt hundre enkeltfakturaer. Apply Sørco så seg i retten uenig i disse pengekravene, men Aftenbladet melder at Halvorsen Offshore fikk medhold på mesteparten.

  Apply Sørco er dømt til å betale 33 millioner kroner. Ingen av partene må betale saksomkostninger.