Åpnet for 3 nye vindkraftprosjekter og 21 vannkraftprosjekter

Publisert

NVE har nå lagt frem siste utgave av sin kvartalsrapport "Ny kraft: endelige tillatelser og utbygging - 4. kvartal 2016".

Der kommer det frem at NVE, fylkeskommunene og OED tilsammen ga endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon i fjerde kvartal 2016. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

Myndighetene har gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til tre vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 1,5 TWh og 21 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 0,4 TWh.

- De største enkeltprosjektene som fikk konsesjon var vindkraftverkene Øyfjellet i Vefsn kommune og Guleslettene i Bremanger kommune, skriver NVE på sin hjemmeside.

Totalt for 2016 ble det gitt endelig tillatelse til 3,8 TWh ny kraftproduksjon, og 3,1 TWh har fått endelig avslag. Tilsvarende tall for 2015 var endelig tillatelse til 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon, og endelig avslag til 3,4 TWh produksjon.

Ved utgangen av 4. kvartal var 5,9 TWh ny kraftproduksjon under bygging. 4,2TWh av dette er ny vindkraftproduksjon.

Totalt er det nå 16,9 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

Last ned rapporten her.