Åpner nasjonalpark under vann der Full City grunnstøtte

Publisert

Jomfruland i Kragerø og Raet i Aust-Agder åpner som nasjonalparker søndag. Felles for dem er at mesteparten av området ligger under vann.

Bare to prosent av Jomfruland nasjonalpark ligger over vann. Resten er sjøbunn med tareskog og ålegresseng. Like sør ligger Raet nasjonalpark, som er 99 prosent under vann. At naturen ligger under vann, betyr ikke at ikke den er viktig, forklarer nasjonalparkforvalter i Jomfruland, Morten Johannessen.

– Her er store arealer med rike naturtyper, som store tareskoger og viktige oppvekstområder for fisk. Det er ganske grunt og rikt på sjøfugl, sier Johannessen til NTB.

– Jomfruland er også kjent for mange fuglearter. Så langt er det registrert 318 forskjellige fuglearter og tallet øker for hvert år som går, forteller parkforvalteren. Han skryter også av øyas eikeskog.

– Gamle, hule eiker er et eldorado for sopp- og billearter.

Vern for framtiden

Jomfruland nasjonalpark ligger på ytre delen av kysten i Kragerø fra Bamble i nord til Risør i sør. Det er nettopp her den største skaden kom da lasteskipet Full City grunnstøtte i 2009, og mesteparten av lasten på 1.120 tonn olje lekket ut. Målet med nasjonalparken er å forebygge store skader på naturen i framtiden, forteller forvalteren.

– Den tradisjonelle bruken av området kan fortsette som før, med fisking, båtturer og bading. Men det vil ikke være mulig å starte taretråling eller legge oljeledninger eller bygge vindkraftverk her, forklarer Johannessen.

Han håper nasjonalparkene ved Oslofjorden kan bidra til å få tilbake kysttorsken og stoppe tilbakegangen av andre fiskebestander i området.

Åpner søndag

Arbeidet med å opprette nasjonalparkene ble startet av Stoltenberg-regjeringen, og vedtatt i desember. Søndag står klima- og miljøminister Vidar Helgesen for den offisielle åpningen på rullesteinsstranden på Jomfruland, sammen med en rekke lokalpolitikere.

– Dette er en dag vi har sett fram til. I arbeidet med nasjonalparken møtte vi noen uklarheter som ble løst med god vilje lokalt, noe vi er glade for, sier fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim-Larsen.

Jomfruland er den eneste nasjonalparken med en større, fast bosetting midt i. Mange av de fastboende var skeptiske i da arbeidet med å få opprettet en nasjonalpark startet i 2013, men det har snudd litt, forteller Johannessen.

– Det er ikke noe hallelujastemning, men det er en generelt positiv holdning, sier han.

1.530 sommerfuglarter

Søndag åpner også Raet nasjonalpark, som ligger langs kysten av Grimstad, Arendal og Tvedestrand i Aust-Agder. Av 607 kvadratkilometer er det bare åtte som ligger over vann, men der er det tilgjengjeld både et rikt fugleliv, og det er registrert 1.530 sommerfuglarter.

Norge har 46 nasjonalparker, inkludert Raet, Jomfruland og sju områder på Svalbard. Nasjonalparker kan brukes til tur, jakt, fiske og andre aktiviteter som ikke skader verneverdiene. Naturreservat er en strengere vernekategori, mens landskapsvernområder er mindre strengt.

(©NTB)