Oluf Ulseth, Energi Norge.
Oluf Ulseth, Energi Norge.

Åpner for norsk pensjonskapital i kraftsektoren

Publisert

Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av private pensjonsmidler som investeringskapital i norske infrastrukturprosjekter. Det er en god nyhet for både nettselskaper og kraftprodusenter som har behov for milliardinvesteringer.

– Dette er en svært viktig sak som Energi Norge har jobbet med over tid, i nært samarbeid med finansnæringen. Hele det norske samfunnet skal elektrifiseres i årene som kommer og da er det tvingende nødvendig å legge til rette for bedre kapitaltilgang, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge, i en pressemelding.

Han synes det er gledelig at norsk pensjonskapital nå vil gis likeverdige konkurransevilkår med utenlandsk kapital.

Norge har i dag strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land – med en begrensning på 15 prosent til investering i såkalt "forsikringsfremmed virksomhet". 

Finansdepartementet viser nå til at nye soliditetskrav for forsikringsforetak reduserer behovet for å beholde bestemmelsen. De har derfor bedt Finanstilsynet utarbeide utkast til lovendringer og et høringsnotat innen 1. juni 2017 hvor bestemmelsen foreslås avviklet. 

Fornybarnæringen står foran store investeringer de nærmeste årene – særlig i kraftnett. Det skal investeres 90 milliarder kroner i distribusjons- og regionalnettet frem mot 2025. I tillegg må det investeres over 100 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk frem mot 2050, bare for å opprettholde dagens produksjon.

– Dette er langsiktige investeringer som er særlig velegnet for pensjonskapitalens investeringsprofil, sier Ulseth.