Ap skuffer NHO og oljebransjen

Publisert

Både NHO, interesseorganisasjonen Norsk olje og Gass og Rederiforbundet sier seg skuffet over Ap-kompromisset om å konsekvensutrede bare de sørligste delene av sokkelen utenfor Lofoten.

– Dette er dårlig nytt for dem som ønsker en kunnskapsbasert oljepolitikk. Det er overraskende i en tid da næringen og norsk økonomi sårt trenger tilgang på nye arealer og ny aktivitet, uttaler NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun er heller ikke fornøyd med at vekslende regjeringer ikke har klart å fremme en sak som åpner for konsekvensutredning i området til tross for at det har vært flertall for det i Stortinget.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, mener investeringene i gassrør nordover også kan utnyttes bedre med aktivitet i området.

– Vi mener at Arbeiderpartiet fortsatt bør gå inn for en konsekvensutredning av hele dette området, men dersom et nytt standpunkt faktisk bidrar til en konsekvensutredning av Nordland 6, er det isolert sett positivt, sier Schjøtt-Pedersen.

Norges Rederiforbund slutter seg til og sier det er viktig med et best mulig kunnskapsgrunnlag.

– Derfor mener vi at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være nødvendig for å kunne se miljøhensyn, næringsutvikling, kompetanseoppbygging og arbeidsplasser i Nord-Norge i sammenheng, sier administrerende direktør Sturla Henriksen. (©NTB)

Les også: