AP og LO langer ut mot ny energilov

Publisert

Å la private aktører bygge kraftkabler til utlandet er å gi dem et sugerør ned i samfunnets fellesverdier, hevder Arbeiderpartiet og LO. – Lettvint argumentasjon, repliserer Høyre.

Regjeringen har lenge jobbet for å endre energiloven og åpne for at private kan eie og drive utenlandsforbindelser for overføring av kraft. Etter et møte i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag ble det klart at Venstre støtter forslaget. Dermed har regjeringen sikret seg flertall.

I opposisjonen er det imidlertid sterk motstand mot lovendringen. Ifølge Arbeiderpartiet vil den blant annet medføre betydelig høyere nettleie for norske strømkunder.

– Sugerør

– Vi mener at eierskapet og inntektene fra våre naturressurser skal tilhøre det norske folk, sier Per Rune Henriksen, energipolitisk talsperson for Ap.

– Med dagens system hvor Statnett står for eierskap og drift, sikrer vi at inntektene fra kablene dekker kostnader i det norske nettet og bidrar til redusert nettleie, sier han.

Den rødgrønne regjeringen vedtok våren 2013 at kun Statnett kan bygge kraftkabler til utlandet. Da varslet de borgerlige at de ville reversere vedtaket dersom de fikk regjeringsmakt. Det løftet er de nå i ferd med å holde.

Ap har foreslått at man venter med å iverksette lovendringen til Stortinget har fått bestemme blant annet hvordan kostnader og inntekter skal reguleres.

– Men dette vil ikke regjeringspartiene og Venstre være med på. De har det åpenbart travelt med å gi private interesser sugerør inn i det norske kraftsystemet, slår Henriksen fast.

– Lettvint

Høyres energipolitiske talsmann Odd Henriksen mener Ap kommer med lettvinte slagord og hevder at den nye loven kan bidra til økt verdiskaping og innovasjon, ny teknologiutvikling og mer kostnadseffektiv utbygging av utenlandsforbindelser.

– Realiteten er at denne lovendringen sikrer en reell konkurranse som kan synliggjøre det faktiske samfunnsøkonomiske regnskapet for kraftkabler til utlandet. Lovendringen i seg selv innebærer ikke et ubetinget ja til nye private utenlandskabler, sier han og peker på at regjeringspartiene og Venstre har lagt stor vekt på at kravene til samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal være like strenge uavhengig av hvem som søker.

– Vi understreket også i komitébehandlingen at ekstraordinære inntekter fra kraftkabler til utlandet skal tilfalle fellesskapet. Vi har dessuten presisert at nettkundene ikke skal belastes med kostnader knyttet til selve utenlandsforbindelsen, sier han til NTB.

– Verdier til private

Også LO er svært skeptisk til lovendringen.

– Et slikt vedtak vil kunne medføre en massiv overføring av verdiskapning fra fellesskapet til private eiere, påpeker nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

KrF støttet opprinnelig forslaget, men vil gjøre en ny vurdering. I april sa Rigmor Andersen Eide i KrF til NTB at det var svært delte meninger i partiet, særlig om utenlandskablene.

Også Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, LO og Norsk Industri har advart mot lovendringen. (©NTB)