Oppfordrer oljearbeidere til å melde seg inn i partiene for å påvirke oljepolitikken

- Vi 250.000 som jobber i bransjen må melde oss inn som medlemmer i landets partier. Fra før av har alle landets partier kun 175.000 medlemmer.

Publisert

Lørdag bestemte Arbeiderpartiet seg for å droppe det tidligere inngåtte oljekompromisset om LoVeSe, og droppe konsekvensutredning. Det har fått mange innen bransjen til å reagere, og Arbeiderpartiets Arbeidersamfunn er blant de som er veldig skuffet.

- Vi tar Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å si nei til konsekvensutredning i Lofoten- Vesterålen og Senja til etterretning. Det var ikke det resultatet vi håpet på, men er tross alt glade for at man ikke vedtok varig vern av området, sier lokallaget i en pressemelding.

De påpeker imidlertid at vedtaket har lite å si i praksis, og er mer opptatt av den lengre kampen om bransjens fremtid.

Vår produksjon er verdens reneste, og om vi ønsker det, kan vi bruke deler av oljeinntektene til å investere i reelle klima og miljøtiltak

Idar Martin Herland

- Etter vårt syn bygger dette på misforstått klimaengasjement, for realitetene er at verden vil være avhengig av olje og gass i generasjoner enda. Vår produksjon er verdens reneste, og om vi ønsker det, kan vi bruke deler av oljeinntektene til å investere i reelle klima og miljøtiltak, sier Herland.

Forutsetningen for det er at det er politisk vilje til å videreføre næringen, og slik det er nå er oljebransjen for dårlig representert i de politiske partiene. Herland og Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener derfor at flere oljearbeidere må engasjere seg i de forskjellige politiske partiene.

- Vi 250.000 som jobber i bransjen må melde oss inn som medlemmer i landets partier. Fra før av har alle landets partier kun 175.000 medlemmer, sier Herland.

Som et lokallag i Arbeiderpartiet er de naturlig nok mest opptatt av å få flest mulig oljearbeidere inn i sitt eget parti, og påpeker at det er mer å hente ved å melde seg inn enn å melde seg ut som følge av landsstyrets nye vedtak.

- Er du allerede medlem av partiet, men vurderer å melde deg ut etter dette vedtaket, oppfordrer vi heller til å melde overgang til oss, sier Herland.

Når enerWE påpeker at Arbeiderpartiet har fått mye kritikk fra partiene i den borgerlige regjeringen, og at flere der viser til at dette er nok et skritt på veien mot å legge ned den norske oljebransjen er Herlands tilbakemelding at de bør være mer konstruktive og heller rette fokus mot Venstre og Krf.

- Den sittende regjeringen bør heller tøyle nei-kreftene i eget reir, enn å bruke alle kreftene på opposisjonens politikk, sier Herland til enerWE.

Når enerWE spør om bransjen har tatt for lett på kampen om oljebransjens fremtid, så er svaret klart.

- Ja, og vi har ikke vært flinke nok til å følge loven om petroleumsvirksomheten der det står at vi skal bygge og bruke landets næringsliv, sier Herland.