rigg uvær plattform nordsjøen
rigg uvær plattform nordsjøen

AP frykter sosial dumping til sjøs

Publisert

Arbeiderpartiet vil vurdere muligheten for å fremme krav om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs.

– Sjøfolk, skipsoffiserer og maskinister er ryggraden i norsk maritim kompetanse. Jeg er redd for at det vil bli færre av dem og at unge mennesker ikke vil satse på å bli en del av næringen, fordi de ser en næring med dårlig standard og lav lønn, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Klassekampen.

Ap vil sørge for å få utredet muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann.

Det er fagforbundene til sjøs som slår alarm om et nedadgående press på lønn og vilkår som følge av at oljekrisen treffer den maritime næringen stadig hardere.

– Mine medlemmer opplever at de står og lærer opp utenlandsk bosatt arbeidskraft og så må de gå ned landgangen og bli erstattet av dem, sier Hege-Merethe Bengtsson, generalsekretær i Det norske maskinistforbund.

Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund, understreker at den utviklingen ikke bare gjelder for frakteskipene, men også i fiskeflåten.

– Det gjelder norske lønns- og arbeidsvilkår for andre som jobber på norsk sokkel, om bord i rigger og andre deler av offshorenæringen, men ikke for sjøfolkene. Det vil vi ha belyst, sier Ap-leder Støre. (©NTB)