Ap får på pukkelen for mellomløsning i oljestriden

Publisert

Arbeiderpartiet møter misnøye fra alle hold etter sitt kompromissforslag om Lofoten.

Etter lange og harde diskusjoner kom Arbeiderpartiets programkomité fram til en tredje vei på spørsmålet om vern eller ikke vern av Lofoten, Vesterålen og Senja:

 • Et belte på 50 kilometer fra land gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden unntas.
 • Det åpnes for konsekvensutredning for havområdene sør for Lofoten, Nordland 6.
 • Beslutningen om å konsekvensutrede Nordland 7 og Troms 2 utsettes til neste stortingsperiode.
 • – For og mot samtidig

  Forslaget møter motbør både hos tilhengere og motstandere av oljevirksomhet.

  – Når skal Arbeiderpartiet innse at det ikke går an å være miljøvennlige og oljevennlige samtidig, spør Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

  Venstre synes ikke forslaget går langt nok, og SV kaller det første skritt på veien mot åpning for oljeboring.

  Også i AUF er det misnøye. Ungdomspartiets leder Mani Hussaini satt i programkomiteen og var eneste representant som ikke sluttet opp om forslaget. Han lover at AUF vil trappe opp kampen fram mot landsmøtet for at hele Lofoten skal forbli oljefri sone.

  Lengst fra land

  Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet, avviser at det er en svakhet at forslaget favner flere hensyn samtidig.

  – Et kompromiss er ikke et kompromiss med mindre det får kritikk fra flere leire, sier hun til NTB.

  Programkomiteen går inn for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten som ligger lengst fra land. Begrunnelsen er at det allerede i dag utvinnes olje og gass i deler av områder og det er infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet.

  – Her er også kontinentalsokkelen bredere slik at det blir færre mulige konflikter mellom fiskeri og olje- og gassvirksomhet, sier Tajik.

  Splittet i nord

  Mens Arbeiderpartiets fylkeslag i Troms og Finnmark har sagt nei til konsekvensutredning, har Nordland jobbet hardt for å overbevise om det motsatte. Også i LO har det vært mange sterke tilhengere.

  Tajik erkjenner at det har vært en krevende diskusjon, men mener at forslaget ivaretar hensyn til industrien og miljøet. Beslutningen programkomiteen landet på, var grundig diskutert med representanter for landsdelen og fagbevegelsen, inkludert LO-leder Gerd Kristiansen, påpeker hun.

  Søviknes: Et svik

  Arbeiderpartiet har tidligere gått inn for at hele Lofoten, Vesterålen og Senja skulle åpnes for konsekvensutredning. Nå er det bare Høyre og Fremskrittspartiet igjen på Stortinget som ønsker dette.

  Regjeringspartiene beskylder Ap for å vende oljenæringen ryggen i en tid da tusenvis av arbeidstakere mister jobben.

  – Dette blir en viktig sak i valgkampen, så får vi se hva velgerne sier. Jeg er sikker på at mange opplever dette som et stort svik, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

  Beslutningen kom overraskende, mener Høyres Nikolai Astrup.

  – Ja, den gjorde det fordi fagbevegelsen har vært så tydelig på at de ønsker at det skal konsekvensutredes. Det vi ser er en snuoperasjon, et skritt tilbake fra den politikken som de har stått for, sier han.

  Saken skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i Oslo 20. april. (©NTB)