Politikere grilles om grønne jobber

Publisert

EnergiNorge krever detaljert debatt under Arendalsuka.

For andre år på rad inviterer Energi Norge sammen med ZERO, Bellona og Natur og Ungdom til klimadebatt med pølser og politikk. Politikerne skal grilles i emnet "Hvordan skape 200 000 grønne arbeidsplasser?", og vi lar selvsagt ikke sjansen gå fra oss til å illutrere dette bokstavelig.

Vil provosere frem flere detaljer

Et aktuelt spørsmål i debatten er: kommer de grønne arbeidsplassene av seg selv, eller trenger vi politisk drahjelp?

Myndighetskontakt Janne Stene i Energi Norge sier til enerWE at hun mener dette er et spørsmål som bør vies økende grad av oppmerksomhet.

Nå har jo regjeringen satt ned utvalg om Grønn Konkurransekraft, og vi ønsker å provosere frem en noe mer detaljert debatt. Skal vi nå togradersmålet, må vi innen århundreskiftet ha fjernet alle klimagassutslipp. Dette er ambisiøst og stiller store krav til omstilling, og vi har valgt å vie årets arrangement til å grave i dette.

Utvalget om Grønn Konkurransekraft skal sikre at norsk næringsliv er forberedt på en lavutslippsframtid. Oppnevnt ekspertutvalget sitter administrerende direktøri Finans Norge, Idar Kreutzer. Han skal sammen med den danske klimaeksperten, Connie Hedegaardlede, lede utformingen av en strategi for grønn konkurransekraft.

Stene mener det er Kreutzer som bærer ansvaret for at gode ider tas videre.

Hvordan kan vi sikre at løsninger som diskuteres i debatten inkluderes i politiske beslutningsprosesser?

Idar Kreutzer skal være tilstede, og hvis det er noen som skal kunne operasjonalisere noe her så må det være han. Vi håper Kreutzer vil få mange gode ideer han kan ta med seg videre i det arbeidet han skal gjøre.

Oljenedtur legger press på debatten

Det grønne skiftet, nedbemanning i oljesektoren og rivende teknologisk utvikling fører til omstilling i arbeidslivet. I Norge begynner vi nå å merke effektene av en halvering av oljeprisen. Arbeidsledigheten blant ingeniører og personer med IKT-kompetanse øker, ordrebøkene tømmes og både oljeindustrien og tilknyttet servicenæring sliter.

Stene mener tilstanden i norsk arbeidsmarked skaper et bakteppe som presser frem viktigheten av denne debatten.

Det er nå både utfordrende og ikke minst avgjørende å få til et grønt skifte og etablering av nye grønne arbeidsplasser i Norge. Ciceros Kristin Halvorsen, Agendas Marte Gerhardsen og Kreutzer vil derfor dele sine tanker om løsningen på denne enorme utfordringen.

Debatten vil romme representanter fra politikk, forskning og næringsliv, og på deltagerlisten finner vi:

  • Idar Kreutzer (Finans Norge)
  • Else-May Botten (Ap)
  • Tina Bru (H)
  • Kari Elisabeth Kaski (SV)
  • Sveinung Rotevatn (V)
  • Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
  • Kristin Halvorsen (Cicero)
  • Klimagrillingen vil finne sted fredag 14. august klokken 14.30.

Powered by Labrador CMS