Ap åpner for omkamp om flerbruksfartøy

Publisert

Oljeindustrien er glad for at regjeringspartiene og Venstre avviser å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, men de rødgrønne varsler omkamp.

– Vi mener fortsatt at arbeidsmiljøloven også bør gjelde på flerbruksfartøy, sier Aps Dag Terje Andersen til NTB.

Flerbruksfartøy brukes ofte til undervannsinstallasjoner på norsk sokkel og er gjerne registrert under bekvemmelighetsflagg. De maritimt ansatte kommer inn under sjøfartslovgivingen, mens de som arbeider med oljerelaterte operasjoner, gjerne er innleid fra bemanningsselskaper.

LO og Industri Energi mener arbeidsmiljøloven må gjelde også for disse fartøyene, men flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomité avviste denne uken et forslag fra Ap, SV og Sp om å innføre en forskriftsendring om dette innen 1. august.

Moderert

Ap og SV har selv forlatt ordlyden i det opprinnelige forslaget, som nå bare støttes av Sp. De to andre rødgrønne partiene går i stedet inn for at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet skal «gjennomgå dagens regelverk og forskrifter med sikte på å endre arbeidsmiljølovens virkeområde».

– Gjennom høringen i komiteen ble det klart at det framstår som urealistisk å rekke dette innen august. At partene i arbeidslivet blir tettere involvert i prosessen er også noe vi ønsker. Men utgangspunktet vårt er det samme – at arbeidsmiljøloven bør gjelde, sier Andersen.

Samme budskap kommer fra SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Norske myndigheter skryter av å være verdensledende på sikkerhet. Hvis ikke arbeidsmiljøloven gjelder for halvparten av all norsk olje- og gassutvinning, blir det bare tomme ord, sier hun.

Kritisk

Å slå fast nå at arbeidsmiljøloven skal gjelde for flerbruksfartøy ville være å gamble med arbeidsplassene på norsk sokkel, mener Høyres Arve Kambe.

Kambe, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, viser til at Norsk olje og gass har påpekt at det ville være sterkt kostnadsdrivende og kunne føre til at viktige utbyggingsprosjekter utsettes.

– Konsekvensene er så store av Arbeiderpartiets forslag at jeg er av den oppfatning at det er uforsvarlig å vedta representantforslaget siden konsekvensene ikke er utredet verken folkerettslig, faglig eller økonomisk, sier han.

Stortingsflertallet med Høyre, Frp og Venstre (KrF er ikke representert i komiteen) avviser også det mer modererte forslaget fra Ap og SV.

– Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om flerbruksfartøy i stortingsmeldingen om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som etter planen skal legges fram vinteren 2018. Det pågår nå et godt arbeid med partene i arbeidslivet som jeg har stor tiltro til, sier Kambe.

(©NTB)