Nytt internasjonalt HMS-samarbeid

Publisert

Bedre sikkerhet i Arktis.

Arctic Offshore Regulators Forum (AORF), et nytt samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge, skal bidra til å heve sikkerhetsnivået for petroleumsvirksomhet i Arktis, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Arctic Offshore Regulators Forum (AORF) hadde sitt offisielle oppstartsmøte 30. april – 1. mai 2015 i Washington D.C., USA.

Forumet består av myndigheter fra USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge.

Norge har vært en av pådriverne for å få til et slikt samarbeid.

Det er en overordnet målsetting om at samarbeidet vil bidra til å heve sikkerhetsnivået for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Utveksling av informasjon, beste praksis og relevante erfaringer mellom sikkerhetsmyndighetene i land med offshore petroleumsvirksomhet i arktiske strøk, er et hovedmål for samarbeidet, sier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

AORF vil møtes halvårlig. Neste møte, i oktober 2015, er lagt til Tromsø med Petroleumstilsynet som vert.