– Vi sørger for at verneombud sitter stødigere i stolen

Annonsørinnhold - AOF Norge

Verneombudets rolle er vernetjenestens viktigste ledd og AOFs Arbeidsmijløskole sørger for at de får med seg den kompetansen de trenger.

Verneombudet er det grunnleggende leddet i vernetjenesten. §6-2 i Arbeidsmiljøloven og § 2-2 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning utdyper verneombudets oppgaver og medvirkning.

Verneombudets oppgaver går først og fremst ut på å se til at lovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. Det er imidlertid arbeidsgiveren som skal sørge for at disse kravene blir oppfylt, men de aller fleste som tar på seg slike verv behøver kompetansepåfyll med tanke på hvordan utøve vervet.

Ifølge Fagansvarlig Arbeidsmiljø, Hanne-Sofie Myrlie i Studieforbundet AOF Norge er Arbeidsmiljøskolen helt essensiell. – Den har eksistert i over 20 år og har allerede har sendt flere tusen verneombud og hovedverneombud tryggere tilbake til arbeidsplassene sine.

Arbeidsmiljøskolen gir den enkelte arbeidstaker verktøy og kunnskaper som helt kan konkret kan brukes i innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet i bedriftene. Arbeidsmiljøskolen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i HMS-arbeidet på arbeidsplassene.

Se hele intervjuet med Hanne-Sofie Myrlie i filmen over.

AOF Norge

AOF Norge tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur.

Vi har svært lang erfaring med opplæring og veiledning av voksne mennesker med ulike erfaringer og ulikt ståsted. Mer og mer opplæring skjer i forbindelse med arbeidsplassen og da er det viktig både for virksomheten og de ansatte at opplæringen skjer på en strukturert måte, basert på en gjennomprøvd pedagogikk og med dokumenterbare resultater.

AOF Norge er en av landets største og eldste kursaktører (etablert i 1931) og tilbyr opplæring på en lang rekke områder, eksempelvis fag/yrke, data/IKT, språk, HMS (helse-, miljø og sikkerhet), basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), organisasjonsopplæring, fritidskurs m.v.

AOF Norge har hovedkontor i Oslo, avdelinger over hele landet og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.