Einar Westre, Direktør nett og marked i Energi Norge. 2015
Einar Westre, Direktør nett og marked i Energi Norge. 2015

- Ansvaret for å løse de praktiske utfordringene i nettet må flyttes nærmere der løsningene finnes

Publisert

Energi Norge forteller i en pressemelding at rapporten "Drift og utvikling av kraftnettet – utforming av DSO-rollen" ble lagt frem på organisasjonens årlige nettkonferanse. Der tas det til ordet for å delegere arbeidsoppgaver fra Statnett til nettselskapene.

18 nettselskaper har deltatt i arbeidsgruppen bak rapporten, sammen med Energi Norge og med bistand fra DNV GL. Gruppen har hatt tett dialog med både Statnett og NVE underveis i arbeidet.

– Bakgrunnen for prosjektet er de store endringene vi ser både teknologisk, samfunnsmessig og i europeisk regelverk, som Norge må tilpasse seg de kommende årene. Det handler blant annet om klimapolitikk, digitalisering, endringer i forbruksmønstre og flere forbrukere som produserer strøm selv, sier direktør Einar Westre som har ledet arbeidet fra Energi Norges side.

Ifølge rapporten er dagens regelverk for planlegging og drift av distribusjonsnettet allerede utdatert i forhold til den praktiske driften av kraftsystemet. Det tilfredsstiller heller ikke europeisk regelverk.

– Det er nødvendig å gå grundig inn i dagens regelverk og tilpasse arbeidsdelingen mellom Statnett og de lokale og regionale nettselskapene til morgendagens utfordringer. Grensesnittet mellom aktørene må tegnes opp på nytt og DSO-rollen må utvikles, sier Westre.

DSO (distribution system operator) er betegnelsen på nettselskapene som styrer distribusjonsnettet.

Norge har strømnett på tre nivåer:

 • Transmisjonsnett (11.000 km) – på tvers av landsdelene og til utlandet, eies av Statnett
 • Regionalt distribusjonsnett (19.000 km) – binder transmisjon sammen med lokalt strømnett
 • Lokalt distribusjonsnett (300.000 km) – går ut til kundene, eies av rundt 130 nettselskaper
 • Statnett har i dag ansvar for overordnet systemdrift i Norge, det vil si at kraftsystemet til enhver tid leverer den strømmen som etterspørres, til riktig kvalitet, og at produksjon og forbruk balanseres.

  Statnett må i økende grad samarbeide med nettselskapene, ettersom 40 prosent av kraftproduksjonen og 30 prosent av kontrollpunktene i systemdriften ligger i lavere nettnivåer. Derfor ønsker også Statnett selv at flere oppgaver delegeres til såkalte DSO-er.

  – Vår visjon er en mer desentralisert organisering enn dagens modell. Ansvaret for å løse de praktiske utfordringene i nettet må flyttes nærmere der løsningene finnes. Kompetansen og de fleksible ressursene som kan bidra til kostnadseffektive løsninger finnes overalt i nettet, påpeker Westre.

  En slik omlegging vil også bidra til at Statnett kan konsentrere seg om transmisjonsnettet, kraftflyten på forbindelsene til utlandet og bidra til å sikre frekvenskvaliteten i det nordiske synkronsystemet.

  Etablering av DSO-er med større ansvar for regional koordinering, vil kreve både tilpasning av regelverket, økt kompetanse og testing av nye organisatoriske løsninger. Det er allerede foreslått ni pilotprosjekter gjennom Statnetts samarbeidsforum:

Powered by Labrador CMS