Ansatte i olje og gass tjener mest

Publisert

Meglere i shipping og råvarer tjener i snitt 109.000 kroner i måneden, og er dermed landets best betalte yrke. På bånn finner du hjelpearbeidere på gård.

Hvis man ser på snittet for bransjer, er lønningene høyest innen bergverk og utvinning, det vil si gass- og oljenæringen. Her var snittlønna på 72.700 kroner i måneden. Rett bak kommer ansatte i finans og forsikring som i snitt tjener 66. 080 kroner i måneden.

Dårlig i hotellbransjen

Dårligst betalt er dem som jobber i overnattings- og serveringsbransjen. De får 31.300 i månedslønn, mens ansatte i jordbruk, skogbruk og fiske tjener 37.440 kroner.

SSB har publisert lista over hva forskjellige yrker får i månedslønn og hvilke yrker som har hatt den største og minste lønnsøkningen sammenlignet med i fjor. De har sett på perioden september 2017 til september 2018.

Sprik blant innvandrere

Innvandrere tjener dårligere enn nordmenn. De som har en afrikansk bakgrunn, tjener aller dårligst med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.600 kroner. I den andre enden av skalaen står folk fra USA og Canada som i snitt får 52.600 kroner.

Arbeidsfolk med bakgrunn fra Øst-Europa, som er blant de største gruppene med utenlandske arbeidstakere, fikk i snitt en månedslønn på 36.100 kroner.

Det er i tillegg mange utlendinger som er pendlere eller har korttidsjobber i Norge, og som ikke bor fast her. Nesten 75.000 kommer fra EU-land og Norden. De hadde en lønnsvekst på bare 1,2 prosent og tjente i snitt 35.800 kroner.

Privat

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har den gjennomsnittlige månedslønnen økt med 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. Dermed har lønnsveksten tatt seg opp sammenlignet med de to siste årene.

Den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge er 45.600 kroner for en som jobbet heltid. Økningen var på 1.300 kroner.

Ansatte i staten tjente 49.600 kroner, og hadde en økning på 3,2 prosent. De som jobber i kommunen, tjener i snitt 41.500 i måneden og fikk en økning i månedslønnen på 2,8 prosent.

Fakta:

De ti best betalte og ti dårligst betalte yrkene, ifølge SSB.

Det er beregnet snitt for månedslønn per september 2018. Det er registret nærmere 400 yrker. Her er den fulle lista fra SSB.

Best betalt:

1. Handels- og skipsmeglere 109.000 kroner

2. Ledere av olje- og gassutvinning 106.930 kroner

3. Toppledere i offentlig administrasjon 95.010 kroner

4. Finansmeglere 94.700 kroner

5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 90.190 kroner

6. Flygere 89.490 kroner

7. Geologer og geofysikere 83.810 kroner

8. Legespesialister 83.140 kroner

9. Finans- og økonomisjefer 83.130 kroner

10. Flygeledere 82.580 kroner

Dårligst betalt:

326. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 29.310 kroner

327. Kjøkkenassistenter 28.980 kroner

328. Servitører 28.610 kroner

329. Bartendere 28.420 kroner

330. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 28.090 kroner

331. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere 27.940 kroner

332. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27.080 kroner

333. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26.590 kroner

334. Intervjuere 26.510 kroner

335. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26.020 kroner

(©NTB)