Velkommen til CenSES årskonferanse 2018: Ren energi til alle!

Annonsørinnhold - NTNU

Konferansen strømmes her!

  • Hva betyr energiomstillingen vi står overfor på globalt nivå for Norges rolle som energiprodusent?
  • Hvordan påvirker endringer i energisystemet verdi og bruk av norske fornybare ressurser?
  • Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi kan nå 2°C – målet?
  • Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet?

«Ren energi til alle!» er et viktig slagord, både forskningsmessig og politisk. Det er også tittel og tema for årets CenSES-konferanse, som går av stabelen 21. november på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.

NTNU

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet