EnerSikt: Radikal teknologi (Del 3)

Annonsørinnhold - NTNU

Norges ønske om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 er totalt avhengig av en suksessfull utvikling av såkalt “radikal teknologi” som fører til store og raske endringer innen samfunnet.

Med Roger Sørheim og Øyvind Bjørgum.

Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne oppnås, og dette vil kreve en bedre samkjøring av energi- og industripolitikken. I denne episoden vil vi høre fra professor Roger Sørheim fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og fra hans kollega, førsteamanuensis Øyvind Bjørgum.

NTNU

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet