EnerSikt: Politikkutforming (Del 4)

Annonsørinnhold - NTNU

Denne episoden av EnerSikt tar for seg politiske løsninger som kan føre til et lavutslippssamfunn.

Vi har med oss Tomas Moe Skjølsvold, fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi. Vi besøker også et nullutslippshus med sosiolog Marius Korsnes fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier, for å finne ut hvordan det er å bo der.

NTNU

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet