Enersikt: Energimarkedet (Del 5)

Annonsørinnhold - NTNU

I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet.

EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. CenSES er et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).

NTNU

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet