Arbeid i høyden og fallende gjenstander tar flest liv

Annonsørinnhold - Annonsepartner

Derfor møtes vi på Høydekonferansen for å dele erfaringer og læring.

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Også energibransjen sliter med ulykker tilknyttet arbeid i høyden og fallende gjenstander. I 2016 hadde Statnett to dødsulykker på arbeidsplassen.

Det samme gjelder olje- og gassbransjen. Også her er arbeid i høyden og fallende gjenstander aktiviteter som preger statistikken over ulykker og dødsfall.

(Video er produsert av Mintra Group på oppdrag fra Samarbeid for Sikkerhet).

Høydekonferansen samler næringen til lærerike foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”. Konferansen ble første gang arrangert i 2007.

Målsetting

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Årets konferanse finner konferansen den 1. november på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Her deltar Petroleumstilsynet, A/S Norske Shell, Statnett, Høyden AS, Onix, Beerenberg, SOFT, Kjeller Vindteknikk, Kruse Smith og flere med lærerike foredrag. I tillegg legger vi opp til paneldebatt der alle deltakere på konferansen får delta i diskusjonen.

Målgruppe

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom

Foreslå kandidater til årets HMS-pris

Vi ønsker å hedre en person eller bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden med Høydekonferansen HMS-pris.

Dersom du har et godt forslag til hvem som bør nomineres tar programkomiteen for Høydekonferansen tar i mot forslag. Send ditt forslag med begrunnelse til [email protected].

Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

Prisen deles ut av en representant fra Standard Norge.

Tidligere vinnere

  • I 2017var det Finn Gunnar Jacobsen fra Aak Safety som mottok prisen, les intervju her.
  • I 2016 var det Arbeidstilsynet v/Arne Valaker mottok prisen, se tekst her.
  • I 2015 var det SOFT som mottok prisen, se videointervju her.
  • I 2014 var det Ragnar Vidum som mottok prisen, se tekst her.

Bli med på årets Høydekonferanse!

Les mer om Høydekonferansen 2018.

Annonsepartner

Denne artikkelen er publisert via enerWE’s annonsepartnere.