Ifølge regjeringen er det enighet om at dagens HMS-regime i hovedtrekk er velfungerende og bør videreføres.

– Det er næringen som har ansvaret for sikkerheten. Min klare forventning er at næringen tilpasser seg endringer i petroleumsvirksomheten og samtidig styrker sikkerheten og arbeidsmiljøet. Vi er og skal være verdensledende på HMS, sier statsråden.

Petroleumsvirksomheten har vært gjennom en utfordrende periode og det har kommet tydelige signaler om at partssamarbeidet er under press.

– Jeg skal ikke være noen overdommer, men når noen mener at partssamarbeidet er under press, må alle ta dette på største alvor, sier statsråden.

Hun understreker at også myndighetene har en viktig rolle i partssamarbeidet. Det er Petroleumstilsynet som fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på vegne av myndighetene.

Her signaliserer regjeringen ved statsråd Hauglie at det i noen tilfeller er behov for at Petroleumstilsynet blir tydeligere i sin reaksjonsbruk, og etterprøver at avvik og pålegg blir fulgt opp.

– Det er et høyt nivå når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsnæringen. Men det er samtidig utfordringer. Min klare forventning er at næringen tilpasser seg endringer i petroleumsvirksomheten, Det er nødvendig å videreutvikle sikkerhetsnivået, gjennomføre effektiviseringstiltak og redusere kostnadsnivået for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling i norsk petroleumsvirksomhet. Men uansett skal ikke dette gå på bekostning av sikkerheten på sokkelen, sier Hauglie.

I Norsk olje og gass er de godt fornøyde med stortingsmeldingen.

- Det er godt at regjeringen kan slå fast at olje- og gassnæringen holder et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Samtidig må vi ha en felles ambisjon om å forbedre HMS-nivået ytterligere, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Når det gjelder anbefalingene i stortingsmeldingen om blant annet læring fra hendelser, partssamarbeid, digitalisering og arbeidsmiljø, mener Norsk olje og gass at de allerede er godt i gang med arbeidet.

- Disse anbefalingene er basert på rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Norsk olje og gass er positive til at partene i dette arbeidet har kommet sammen og dannet et felles virkelighetsbilde som grunnlag for stortingsmeldingen, skriver Norsk olje og gass i en melding på sin hjemmeside.