Arbeidsministeren: – Kanskje over den verste kneika

Publisert

500 færre ledige i juli, og små endringer i hele år, får arbeidsministeren til å tro at den verste perioden i arbeidsmarkedet kanskje snart er over.

Ledigheten gikk ned med 500 personer i juli, viser sesongjusterte tall fra Nav.

– Det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet. Ledigheten i Nav gikk ned i juli, men sysselsettingen har utviklet seg svakt det siste året. Det er kanskje likevel grunn til å tro at vi snart er over den verste kneika, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) ser ikke like positivt på at ledigheten har vært stort sett uendret i 2016. Han frykter at regjeringen er for passive i møte med oljekrisen.

– Arbeidsledigheten er på sitt høyeste nivå på 20 år. Tallene viser at ledigheten har fått lov til å bite seg fast, og det er urovekkende at ungdomsledigheten øker, andelen langtidsledige øker og antall sysselsatte går ned, sier Tvedt Solberg.

Flere uten jobb

Statistisk sentralbyrå (SSB) justerte fredag opp ledigheten, fra 4,6 prosent til 4,7 prosent. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for andre kvartal i år viser totalt 134.000 arbeidsledige i Norge, 12.000 flere enn samme kvartal i fjor.

Tallene fra Nav og SSB er ikke sammenfallende, fordi SSB også inkluderer de som ikke har meldt seg til Nav, men likevel er arbeidsledige. Navs tall for helt ledige og arbeidssøkere på tiltak minket med 200 personer fra juni til juli.

– Dette skyldes at flere har startet på tiltak, men også at det er færre nye arbeidssøkere nå enn for noen måneder siden. Utviklingen på arbeidsmarkedet den siste tiden har dermed vært bedre enn vi ventet, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Flere langtidsledige

Det har blitt flere langtidsledige, og ifølge AKU er de ledig lenger.

– Dette er alvorlig, og noe vi må ta tak i. For mange som er ledige nå, vil etter- og videreutdanning være en løsning. Den store oppgaven framover er å omstille Norge på lang sikt, gjennom å satse på nye bedrifter, forskning og utdanning, sier Hauglie.

Endringen er størst for de unge, der flere står uten jobb, men samtidig er det flere som sier at de tar utdanning.

– Når det butter i arbeidsmarkedet så er det de unge som går først ut og som har vanskeligst for å komme inn. Dermed velger de unge i større grad å ta utdanning, sier arbeidsministeren, som er mest bekymret for unge uten utdanning som har mistet jobben.

Samtidig viser tallene fra SSB en kraftig økning i midlertidig ansatte i andre kvartal i år. Omfanget av midlertidige ansatte økte fra 8,0 prosent til 8,8 prosent i denne perioden. Det utgjør hele 19.000 flere enn i samme periode i fjor.

Powered by Labrador CMS