Hun har brukt ferien til å se på vindmøller

Publisert

Anne Karin Sæther er forfatter av boken De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen og politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Hun har også bakgrunn som kommunikasjonssjef i Bellona, og som journalist i NRK.

enerWE tok en sommerprat med Anne Karin Sæther på tampen av ferien.

- Hva har du gjort i sommerferien?

- Nå på slutten av ferien er jeg og ute og holder et par foredrag om norsk olje- og klimapolitikk, basert på boken jeg har skrevet. Tidligere har familien og jeg vært på en liten hyttetur ved Einafjorden, et fantastisk tredagersbryllup i Mandal og en tur til Catalonia med familien, der vi har snorklet, hengt med venner og kost oss stort. Ettersom det er enerWe som spør, må jeg jo også legge til at vi var og så på noen svære vindmøller i fjellområdene der. Det var stas for både store og små. Jeg skulle gjerne vært og sett på offshorevindmøller også. De er jo enda større.

- Klarer du å logge ordentlig av når du har ferie, eller sjekker du jobbmail hver dag?

- Jeg har nok sjekket jobbmailen hver dag, ja, og jeg har lest en del jobbrelevante dokumenter, men jeg har likevel slappet godt av denne sommeren, og er klar for høsten. Nå gleder jeg meg blant annet til å dra til Arendalsuka med Utdanningsforbundet.

- Sommeren i Norge har vært rekordvarm. Norske bønder fortviler. Det var rekordvarme i Europa denne helgen der menneskeliv og helse stod på spill. Skogbranner herjer både i Norge og Europa. I Hellas har skogbranner også tatt liv. Tror du rekordvarme og tørke et resultat av menneskeskapte klimaendringer?

- Jeg tror det er en sannsynlig sammenheng. Flommene vi så i fjor og tørken vi opplever i år er nettopp den type konsekvenser av global oppvarming som klimaforskerne har advart om. Risikoen for ekstreme avvik fra normalen har åpenbart økt veldig de siste årene, og da må vi lytte til vitenskapsfolk og sette inn solide tiltak. Det kan bli tøft, men alternativet – det å bare fortsette som før – kan vi ikke ta sjansen på.

- Du har skrevet boken De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen. Hva handler den om?

- Boken er en dokumentar om Norges dobbeltrolle som oljeland og klimaland. Jeg har tatt utgangspunkt i de gode intensjonene som politikere, embetsfolk og andre hadde i starten av norsk oljepolitikk for rundt 50 år siden og starten av norsk klimapolitikk for rundt 30 år siden – og så viser jeg hvordan det har gått, og prøver å forklare hvorfor. Konflikten mellom olje og klima er et drømmetema for en som har bakgrunn som journalist, slik jeg har, ettersom det handler om store penger, mektige nettverk og politisk kamp.

- Hvilke tre personer burde kjøpe boken din og lese den i sommer?

 - Jeg håper kronprins Haakon vil lese den, ettersom han er mye ute og snakker om Norges rolle, både ute i verden og her hjemme. I tillegg håper jeg at Sandra Bruflot, lederen av Unge Høyre, og Ina Libak, som antakelig blir ny AUF-leder, leser den. De kan få stor betydning for olje- og klimapolitikken fremover.

Vi avslutter med å ønske Anne Karin Sæther en fortsatt god sommer!