Traaseth og Schjøtt-Pedersen
Traaseth og Schjøtt-Pedersen

Olje- og gassnæringen er sentral for norsk omstilling

Publisert

Innovasjon Norge mener kompetansen, teknologien og det internasjonale nettverket som norsk olje- og gassvirksomhet har bygget opp er avgjørende for å drive frem utvikling og innovasjon.

Innovasjon Norge mener den kompetansen, nettverket og det internasjonale nettverket som er bygget opp gjennom årtier med olje- og gassvirksomhet i Norge er avgjørende for videre teknologioverføring, utvikling og innovasjon. Men næringen trenger rom til videreutvikling.

– Dersom olje- og gassvirksomheten, som igjen er basert på vår tunge maritime næring, skal kunne følge opp sine viktige bidrag til utvikling, må næringen få rom til å omstille og videreutvikle sin kjernevirksomhet, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Glad for tydelig signal

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, peker på at Innovasjon Norge er en viktig aktør for utviklingen av næringslivet i Norge, og er glad for at olje- og gassindustrien anses som en driver for innovasjonskraften.

– De store verdiene som skapes har gjort næringen til et økonomisk tyngdepunkt for landet vårt. Flere store næringer er avhengige av at det går bra med oljeindustrien. For eksempel kan 66 prosent av aktiviteten i norsk rederivirksomhet knyttes til olje- og gassvirksomhet.

En aktiv oljeindustri som drivkraft for nye næringsområder

Schjøtt-Pedersen mener en aktiv oljeindustri er drivkraften for teknologiutviklingen i mange av våre nye næringsområder, blant annet havvind, offshore fiskeoppdrett og undervanns gruvedrift.

- Til og med innen romfart ser vi at det blir tatt i bruk offshoreteknologi. Når NASA skal bore på månen, på asteroider og på Mars, er dette med teknologi som er utviklet i Norge. Jeg er derfor svært glad for at ledelsen i Innovasjon Norge gir et så tydelig signal til hele virkemiddelapparatet om hvor viktig det er å legge til rette for videre utvikling av olje og gassnæringen, sier han.

 Oljefondet og enhjørninger

Krohn Traaseth mener at vi i Norge ikke må glemme hvilke resultater innovasjonsarbeidet i Nordsjøen har skapt de siste 45 årene.

- Man snakker om at Sverige ligger flere hestehoder foran Norge når det kommer til innovasjon, med sine såkalte enhjørninger: bedrifter som blir verd mer enn en milliard dollar. Da må vi forstå konteksten og de ulike landenes næringsstruktur og nasjonaløkonomi før vi konkluderer med at Norge er innovasjonssinker, påpeker Traaseth.

Han mener Norges største inkubator de siste årene har vært, og vil være, Nordsjøen.

- Gjennom teknologi og innovasjon har vi bygd opp verdens største oljefond, som med sine 7000 milliarder har bidratt til å skape et av verdens beste velferdssamfunn. Dette er ingeniørkunst som nordmenn skal være stolte av, og som skal videreføres når vi nå lager en mer diversifisert særstilling for norsk økonomi og konkurransekraft.

Vi må gjøre mer og annerledes, og i dette arbeidet vil norsk olje og gass ha en sentral rolle, avslutter Krohn Traaseth.

Powered by Labrador CMS