Lien må svare for seg i Angola-saken nok en gang

Publisert

Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at de ikke har fått klart svar.

For tredje gang krever Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) svarer på hvor Statoils forsvunne oljemillioner i Angola er blitt av.

- Bekymringsfullt

Trass i at Lien allerede har sendt to brev om saken, har komiteen ikke fått svar på sine spørsmål, fastslår komitémedlem Jette Christensen (Ap) til NTB.

– Vi har ikke fått svar på noe av det vi har spurt om. Vi har bedt om svar på hvor pengene Statoil har betalt til angolanske myndigheter, har blitt av, og det eneste svaret vi har fått er at statsråden ikke mener det er hans oppgave å lete. Det er bekymringsfullt, sier hun.

I sitt siste brev til kontrollkomiteen 19. februar skriver statsråden: «Det er min oppfatning at det ikke er departementets ansvar som eier i Statoil å følge med på pengestrømmer innbetalt til ulike land, heller ikke til Angola.»

Skiller mellom eierskap, styre og ledelse

Selv stiller Lien seg uforstående til kritikken.

– I mine svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen har jeg understreket viktigheten av å følge den etablerte rollefordelingen mellom departementet som eier og styret og ledelsen i Statoil. Jeg har klare forventninger til at Statoil arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar, hvor arbeidet mot korrupsjon er svært viktig, sier Lien til Dagens Næringsliv.

– Vi vil gjerne vite hvilke andre måter statsråden vil følge opp Stortingets vedtak om antikorrupsjon på dersom han ikke skal følge pengestrømmer, sier Christensen.

Saken dreier seg om en overføring på i alt 715 millioner kroner i sosiale bidrag fra Statoil til Angolas statlige oljeselskap Sonangol som del av betalingen for å få operatøransvaret på et større oljefelt. Av dette var 420 millioner øremerket et teknologi- og forskningssenter. 

Men siden utbetalingene startet i 2012, er det ikke tatt et eneste spadetak. Senteret eksisterer ikke, annet enn på papiret.

Korrupsjon og stort klasseskille

Angola regnes blant verdens mest korrupte land, der presidenten og landets politiske elite har blitt styrtrike, mens befolkningen lever i dyp fattigdom.

– Trass i at Statoil selv var bekymret, fortsatte utbetalingene til senteret. Vi vil gjerne vite om statsråden deler vår bekymring for hvor pengene har tatt veien, sier Christensen.

– Det er viktig for lignende saker i fremtiden å vite om dette er noe statsråden synes er bekymringsfullt, mener hun.

Powered by Labrador CMS