Google maps
Google maps

- Dagens energibehov i Øst-Finnmark dekkes delvis ved import fra Russland og Finland, forteller stortingsrepresentant

Spesialrådgiver i Norwea: - Vi skal feire med kake og sprudlende brus når man eventuelt beslutter å elektrifisere Melkøya, og kutte opp mot 2 % av Norges klimagassutslipp.

Publisert Sist oppdatert

Varanger Kraft har i samarbeid med Statnett og Finnmark kraft inngått avtale om å søke konsesjon for bygging av 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn. Det er stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet godt fornøyd med.

Runar Sjåstad (AP), Foto:
Runar Sjåstad (AP), Foto:

- Dette er viktig av flere grunner, forteller han til enerWE. Dagens energibehov i Øst-Finnmark dekkes delvis ved import fra Russland og Finland. Samtidig er de beste vindressursene på land i Øst-Finnmark. Disse kan ikke bygges ytterligere ut grunnet manglende kapasitet i nettet. Fremtidig utbygging av landstrøm, ladestrøm, elektrifisering av luftfarten og industrietableringer ville vært svært krevende uten denne styrkingen av nettet.

Også spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i interesse- og bransjeorganisasjon Norwea applauderer avgjørelsen.

- Vi i Norwea har over lengre tid jobbet målrettet med å få elektrifisert Melkøya, og nå er vi nærmere enn noen gang. Nå er det opp til Equinor å ta den endelige avgjørelsen, men om jeg får spekulere litt, mistenker jeg jo at noen har snakket litt sammen.

Andreas Thon Aasheim
Andreas Thon Aasheim

Han fortsetter.

- Vi skal feire med kake og sprudlende brus når man eventuelt beslutter å elektrifisere Melkøya, og kutte opp mot 2 % av Norges klimagassutslipp.

Tidligere denne uken tok enerWE en prat med Liv Monica Stubholt, styreleder i Varanger Kraft.

- Dette gjør det mulig å få nok strøm inn og nok strøm ut basert på fornybarproduksjon i Øst-Finnmark, fortalte Liv Monica Stubholt i et videointervju. Dette legger også tilrette for at gruvedriften i nord kan elektrifiseres.

Andreas Thon Aasheim forteller at han venter i spenning for å se hvilke områder NVE eventuelt har inkludert i Øst-Finnmark, når de på mandag offentliggjør sitt utkast til den nasjonale rammen for vindkraftutbygging.

- Det finnes åpenbare hensyn å ta, men blant annet på Varangerhalvøya bør det finnes områder som er akseptable for ytterligere vindkraftutbygging. Jeg er helt overbevist om at det kan bygges vindkraft der med en kapasitetsfaktor på godt over 50% i det neste tiåret, man blir nesten skjelven av å tenke på hvilke muligheter det vil skape!

Han mener det nå er opp til vindkraftbransjen å føre dette videre.

- Først skal den nasjonale rammen komme, og så skal vi sammen sørge for at riktige områdene blir skikkelig konsekvensutredet, slik at vi kan søke om, og bygge, det som kommer til å bli Europas, om ikke verdens, beste vindkraftverk på land.

Powered by Labrador CMS