Statoil utnevner COO

Publisert

Pådriver for sikkerhet og effektivitet.

Anders Opedal er utnevnt til chief operating officer ( COO) og tiltrer den nyopprettede stillingen i konsernledelsen 1. april.

Opedal får ansvar for konsernets forbedringsprogrammer og arbeid med operasjonell effektivitet på tvers av Statoil sine forretningsområder, melder selskapet.

Jeg er glad for at Anders Opedal går inn i denne nye stillingen i konsernledelsen. Han skal være en pådriver i det videre arbeidet med økt sikkerhet og effektivitet i våre operasjoner. Jeg ser fram til hans bidrag i arbeidet med å utvikle Statoil til å bli et selskap med høy lønnsomhet, konkurranseevne og fleksibilitet, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Anders Opedal kommer fra stillingen som direktør for Prosjekter i Statoils forretningsområde Teknologi, prosjekter og boring, der han siden 2010 har vært ansvarlig for Statoils prosjektportefølje til en verdi av 300 milliarder kroner. Tidligere har han hatt en rekke stillinger innen Boring og brønn, Anskaffelser og Prosjekter. Anders Opedal begynte i Statoil i 1997 som petroleumsingeniør i Statfjords driftsenhet.

Vi må forberede oss på utfordrende tider framover. Usikkerhet og svingninger vil fortsatt være en viktig del av vår forretningsmessige kontekst. På bakgrunn av dette har jeg besluttet å opprette en COO-rolle som skal lede det konserndekkende forbedringsarbeidet innen sikker og effektiv drift på tvers av Statoil. Dagens linjeansvar for sikker, effektiv og pålitelig drift av våre eiendeler ligger fast, sier Sætre.

I løpet av de siste årene har Statoil kontinuerlig forbedret sine sikkerhetsresultater, og frekvensen for alvorlige hendelser for 2014 var den laveste noensinne. Statoil begynte arbeidet med å se på kostnads- og effektivitetsutfordringene i bransjen en god stund før oljeprisen begynte å falle, som vi har sett de siste månedene.

Stab- og støtteprosjektet, streng prioritering av utgifter, effektiviseringsprosjektene i linjeorganisasjonen, og sist, men ikke minst, Statoils effektiviseringsprogram STEP (Statoil technical efficiency program), er eksempler på hvordan Statoil har møtt denne grunnleggende utfordringen med effektivisering og konkurranseevne.

COO vil spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Statoil. Anders vil lede den videre prosessen med å gå gjennom driftsmodellen med tanke på forenkling og effektivisering, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Anders har en mastergrad i bedriftsledelse fra Herriot-Watt University i Edinburgh, og en ingeniørgrad fra Norges tekniske høgskole (NTH). Han bor i Sandnes.

Powered by Labrador CMS