- Enhver ny vindmølle og et hvert nytt solpanel vil ta ut gass når kullet er borte

Publisert

enerWE Communication Conference 2018 ble arrangert hos DNV GL på Høvik utenfor Oslo i forrige uke.

Der holdt Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse et innlegg om hva de har gjort for å sette ta en tydelig plass i samfunnsdebatten med sine tilnærminger til klima og miljø. Bjartnes er mannen bak uttrykket "det grønne skiftet", og han har mange sterke meninger om norsk energi i et klimaperspektiv.

Etter innlegget tok enerWE en prat med Bjartnes og spurte ham om hans syn på norsk gass.

- Hvis man tenker rent kommersielt tror jeg gassen er mer konkurranseutsatt enn olje, sier Bjartnes til enerWE.

Han mener at gassen brukes til ting der den lettere kan erstattes enn olje, og trekker frem at den må konkurrere med alle energikilder som brukes til å produsere strøm. På kort sikt er hovedkonkurrenten det sterkt forurensende kullet, men Bjartnes er opptatt av hva som vil skje etter at kullproblemet er løst.

- I kraftproduksjon vil enhver ny vindmølle og et hvert nytt solpanel ta ut gass når kullet er borte, sier Bjartnes.

Historisk sett har det vært oljeutvinningen som har vært bærebjelken i norsk produksjon på sokkelen, men de siste årene har det svingt i retning av gassen, og nå utvinner Norge mer gass enn olje. Det er ikke nødvendigvis positivt for Norge, hvis vi skal tro Bjartnes.

- Gass har lavere utslipp enn olje og kull, men i økonomisk forstand er ikke nødvendigvis noe trygg fremtid, sier Bjartnes.

Han mener at gassen etterhvert vil bli utkonkurrert av solkraft og vindkraft. På kort sikt er han positiv til gassens potensiale, men på lang sikt er han veldig skeptisk.

- Det handler ikke om å skru av dagens produksjon. Det som den strategiske og politiske diskusjonen handler om, er om det er fornuftig å bygge ut ny gassutvinning i Barentshavet og om den blir konkurransedyktig i et marked om 20-30 år. Den ideen har jeg ikke noe særlig tro på, sier Bjartnes.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.