- Andelen olje i den globale energimiksen må kraftig ned

Publisert

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor var en av hovedtalerne på Zerokonferansen som arrangeres i Oslo onsdag og torsdag denne uken. Som toppsjef for Norges største oljeselskap kan det kanskje føles litt som å møte opp på bortebane.

- Mange av dere lurer kanskje på hvorfor jeg står her. Om noen hadde spurt meg for noen år siden hadde jeg kanskje lurt på det selv også, sier Sætre.

Så må det sies at Equinor nå er nå mer enn bare et oljeselskap. De endret strategi til å bli et energiselskap som også satser på fornybar energi, og som en del av den prosessen endret selskapet også navn fra Statoil til Equinor.

I tilfelle noen skulle være i tvil, slo Equinor-sjefen fast at de som selskap stiller seg fullt og helt bak FNs klimapanel, klimarapportene og det faktum at klimagassutslipp er et stort og alvorlig problem som verden snarest må håndtere.

- IPCC har helt rett når de påpeker at vi har dårlig tid, sier Sætre.

Han la til at tiden nå er inne for mer handling, og mer sammarbeid. Samtidig benyttet han anledningen til å også nevne energiutfordringen, slik stort sett alle representanter fra olje- og gassbransjen er opptatt av å formidle.

- Vi står også overfor mer enn en utfordring. Verdens befolkning søker og flere skal ut av fattigdom. Det gjør at verdens energiforbruk øker, sier Sætre.

Sætre kom imidlertid raskt tilbake til det salen trolig helst ville høre, og slo klart fast at dette får konsekvenser for oljebransjen.

- Andelen olje i den globale energimiksen må kraftig ned, sier Sætre.

Samtidig gjorde han det klart at det ikke er alt som lar seg endre så fort.

- Vi kan trolig endre mye av energibehovet knyttet til en del transportsegmenter og en del av industrisegmentene, men mange av de tyngre transportområdene, samt kjemisk energi, vil trenge olje og gass. Både som energi, men også som råvare. Da er det viktig at den oljen og gassen vi trenger i fremtiden produseres med lavest mulig utslipp, sier Sætre.

Han poenterte også at CCS er et viktig middel for å nå klimamålene.

- De aller fleste scenarier inkluderer karbonfangst og lagring som et viktig bidrag. Her kan vi, Equinor og Norge, hjelpe til. Vi kan vise vei, og vi har også tilgang til betydelige lagringsmuligheter, sier Sætre.

Det at Statoil endret navn til Equinor har ikke gått upåaktet hen, og selv om det er stor entusiasme for investeringer i fornybar energi, er det ikke alle investorene som er overbevist ennå.

Equinor-sjefen forteller at han fortsatt får spørsmål fra investorer som lurer på hvorfor Equinor skal bruke store ressurser på fornybar energi som i dag har en mye lavere pris enn olje og gass. Han mener at han og selskapet har gode svar på slike spørsmål.

- Vi anerkjenner klimautfordringene som udiskutable. Det å være aktivt engasjert vil også styrke selskapet vårt i den langsiktige forretningsposisjonen vår, sier Sætre.

I tillegg til karbonfangst og lagring, trekker han frem flytende havvind som et fornybart energifelt der Equinor har gode konkurransefortrinn nettopp fordi de har bakgrunn som et oljeselskap.

- Vi håper å kunne realisere verdens største havvindprosjekt nettopp her i Norge, i Nordsjøen, sier Sætre.

Det er nok ingen hemmelighet at miljøorganisasjoner som Zero og energiselskaper som Equinor har hatt sine uenigheter opp gjennom årene. Sætre er likevel opptatt av å trekke frem at kritikken fra Zero faktisk har vært bra for Equinor.

- Dere har bidratt til å gjøre oss enda bedre som selskap. Fortsett med det. Men så vil jeg utfordre dere: Se etter løsninger vi kan jobbe sammen. La ikke det perfekte bli det godes fiende, sier Sætre.

Han ber Zero og miljøbevegelsen om å løfte blikket litt, og ikke se seg blind på lokale tiltak. Han mener at det ofte kan være viktig å se mer på de globale konsekvensene av det som vedtas.

Avslutningsvis trekker han frem karbonprising som et viktig tiltak i arbeidet for å nå klimamålene.

- Mange er skeptisk til prising av utslipp. Det kan jeg jeg faktisk ikke forstå. Jeg vet nemlig at prising funker. Vi må derfor få enda flere land til å prise klimagassutslipp, sier Sætre.

Og i tilfelle noen fortsatt ikke har fått det med seg, så slår Equinor-sjefen nok en gang fast at de er med på kampen mot klimagassutslippene.

- Det haster. Alle må bidra. Ikke minst Equinor, sier Sætre.