Foto:Norsk olje og gass
Foto:Norsk olje og gass

Anbefaler ungdommen å studere oljefag

Publisert

Olje- og gassbransjen har hatt noen tøffe år med nedbemanninger, og det forventes ikke å ta seg opp helt med det første. Omlag 40.000 har mistet jobben i bransjen, investeringene har falt kraftig. Det er også knyttet noe usikkerhet til hvordan olje og gass vil påvirkes av klimatiltak og fremveksten av fornybar energi.

Det stopper ikke bransjen fra å rekruttere ungdom til å studere petroleumsfag.

– Det er mange elever som spør om det egentlig finnes jobber i olje- og gassbransjen. Da svarer jeg at selv om vi er nede i en bølgedal akkurat nå, har historien vist at nedturen vil følges av en opptur. Dem som begynner på et petroleumsrettet studium nå, og er ferdigutdannet om 3-5 år, vil sannsynligvis være attraktive på arbeidsmarkedet, sier reservoaringeniøren Jonas Sørbel i Statoil, til Norsk olje og gass.

På utdanningsmessen på Lillestrøm har han stått på stand for Norsk olje og gass, og forklart ungdommen hva de kan forvente hvis de velger samme bransje som ham. Samtidig peker han på at det er en utdanning som åpner for en karriere også i andre industrier hvis det er ønskelig eller nødvendig.

– Det er en vanvittig spennende bransje. Du får være med på kompliserte oppgaver og det er ekstremt mange disipliner involvert. Og du har rett og slett enorme muligheter. Dessuten er mange av utdanningene som fører deg inn i oljebransjen veldig generelle utdanninger der du ikke binder deg opp til én industri, men at du kan få jobb der du vil.

Norsk olje og gass støtter seg på en rapport fra forskningsinstituttet IRIS som mener bransjen vil måtte rekruttere 13.000 nye stillinger i tillegg til 9.000 stillinger som må erstattes som følge av naturlig avgang.

Les mer på hjemmesiden til Norsk olje og gass.